Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-10-01 Wręczenie stypendiów KOLUMB i HOMING i prezentacja raportu FNP "Mobilność młodych polskich naukowców"

30 września w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów KOLUMB i POWROTY/HOMING. Podczas tego spotkania dyplomy odebrali młodzi, wybitnie uzdolnieni naukowcy - zarówno ci, którym Fundacja finansuje staże badawcze w prestiżowej instytucji zagranicznej (stypendia KOLUMB), jak też badacze powracający do Polski po długoterminowym pobycie naukowym za granicą (subsydia POWROTY/HOMING).

 

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości - m.in. prof. Maria Elżbieta Orłowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiciele środowiska naukowego, administracji publicznej i ambasad oraz członkowie rodzin stypendystów.


Spotkanie rozpoczął  prezes Fundacji, prof. Maciej Żylicz, który, gratulując laureatom zwycięstwa w konkursie, przypomniał młodym badaczom o odpowiedzialności, jaka ciąży na nich w odniesieniu do wpływu ich działań i wypowiedzi na życie publiczne. Zgodnie ze słowami prof. Żylicza, naukowcy powinni zabierać publicznie głos, ale tylko w sprawach na których się znają, aby nie powiększać grona pseudo-naukowców komentujących i oceniających sprawy, o których nie posiadają rzetelnej wiedzy. Cnotą każdego badacza powinna być umiejętność powstrzymania się od mówienia "czegoś, na każdy temat i przy każdej okazji” - podkreślił profesor Żylicz, nawiązując do wypowiedzi św. Tomasza z Akwinu.


Wręczenie stypendiów ułatwiających młodym uczonym tak ważną w rozwoju kariery naukowej mobilność międzynarodową, była również doskonałą okazją do zaprezentowania opublikowanego właśnie raportu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej "Mobilność młodych polskich naukowców". Raport, przygotowany na zlecenie Fundacji przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE, analizuje zjawisko mobilności młodych polskich badaczy, wskazując m.in. czynniki, które ją stymulują oraz  te, które mogą ją hamować. Raport w formacie PDF jest dostępny na stronie Fundacji, a w wersji drukowanej - w jej siedzibie.

Podczas uroczystości wręczona została także Nagroda im. Artura Rojszczaka, przyznawana przez Klub Stypendystów Zagranicznych FNP. Jej tegoroczną laureatką jest dr Elżbieta Masiak.

 

Raport FNP "Mobilność młodych polskich naukowców"

 

Źródło: www.fnp.org.pl


Wyróżnione