Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-10-13 Inauguracja roku akademickiego studiów podyplomowych w SWPS

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego studiów podyplomowych w warszawskiej siedzibie SWPS ul. Chodakowska 19/31) odbędzie się 19 października 2008 r. o godzinie 17.15.

 

Wykład inauguracyjny pt. „The Power of Social Versus Financial Factors in Behaviour Change" wygłosi
prof. Robert B. Cialdini, amerykański psycholog społeczny, autor książki „Wywieranie wpływu na ludzi”.

 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie prowadzi studia podyplomowe od roku akademickiego 1996/1997.
W ofercie dydaktycznej Uczelni znajduje się
29 kierunków z zakresu np. psychologii społecznej, psychologii biznesu
i zarządzania, mediacji rodzinnych i negocjacji, psychologii i medycyny, stosunków międzykulturowych, tłumaczeń specjalistycznych.

 

 

Dodatkowych informacji udziela

Marzena Boreta

tel. 022 517 98 33

e-mail: marzena.boreta@swps.edu.pl

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

ul. Chodakowska 19/31

03-815 Warszawa

 

Robert B. Cialdini jest profesorem na Arizona State University w USA. Należy do grona uznanych autorytetów
w dziedzinie psychologii. Zajmuje się przede wszystkim wpływem społecznym, ale wachlarz jego zainteresowań badawczych jest o wiele szerszy i obejmuje np. zagadnienia altruizmu czy technik autoprezentacji. Prof. Robert B. Cialdini jest autorem książki „Wywieranie wpływu na ludzi”, która stanowi lekturę obowiązkową dla osób zajmujących się marketingiem, czy ogólniej – biznesem.

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej powstała w 1996 r. Obecnie kształci ponad 10 tys. studentów na Wydziale Psychologii, Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydziale Filologicznym (w Warszawie), a także dwóch wydziałach zamiejscowych (we Wrocławiu i w Sopocie). W ofercie dydaktycznej Uczelni znajduje się
10 kierunków studiów.

SWPS jest pierwszym i jedynym ośrodkiem studiów psychologicznych w Polsce, który otrzymał najwyższą ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: psychologia i kulturoznawstwo oraz stopnia doktora habilitowanego
w dyscyplinie psychologia.

SWPS jest laureatem wielu nagród i wyróżnień: m.in. 6-krotnie została sklasyfikowana na 1. miejscu w rankingu tygodnika „Wprost”, zdobywając „Złoty Indeks” w kategorii niepublicznych szkół niebiznesowych. Zajmując II miejsce
w opublikowanym w maju 2008 r. rankingu dziennika „Rzeczpospolita" i miesięcznika „Perspektywy", SWPS została zaliczona do czołówki najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

Wykładowcami Szkoły są m.in. profesorowie: Jerzy Bralczyk, Janusz Danecki, Andrzej Eliasz, Wiesław Godzic, Edward Nęcka, Zbigniew Pietrasiński, Wojciech Pisula, Grzegorz Sędek, Jan Strelau, Roch Sulima, Bogdan Wojciszke.

Częstymi gośćmi uczelni są wybitni naukowcy z zagranicy, np. profesorowie Elliot Aronson, Robert B. Cialdini, Michael W. Eysenck, Arie Kruglanski, Leonardo Morlino, Philip Zimbardo. Więcej informacji na www.swps.pl.

 

Źródło: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej


Wyróżnione