Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-10-21 Konferencja FNP "Odpowiedzialność uczonych”

Tematem dorocznej, trzynastej już konferencji z cyklu Fundacji dyskusje o nauce, jaka odbyła się w Serocku k. Warszawy w dn. 16-18 października, była "Odpowiedzialność uczonych”. Uczestniczyło w niej kilkudziesięciu uczonych, zaproszonych z różnych ośrodków naukowych z całego kraju.
Tematykę konferencji wyznaczyły dwa podstawowe aspekty odpowiedzialności uczonych: jej ujęcie "wewnętrzne” czyli odpowiedzialność naukowców za jakość badań, za dobór ich tematyki (czy wynika on z wolnego wyboru poznawczego, czy może jest uwarukowany splotem rozmaitych interesów, jak np. użyteczność praktyczna, zapotrzebowanie społeczne czy wręcz polityczne), za przesuwanie granic podejmowanych badań, a także ujęcie "zewnętrzne” czyli odpowiedzialność uczonego wobec środowisk pozanaukowych, związana z wykorzystywaniem wyników badań, ich popularyzacją i używaniem w dyskusjach publicznych.

Referaty przedstawione podczas konferencji (przez profesorów: Piotra Węgleńskiego, Dariusza Dolińskiego, Andrzeja Friszke, Ryszarda Gryglewskiego, Antoniego Sułka, Zbigniewa Jaworowskiego, Andrzeja Staruszkiewicza i Andrzeja Szostka) oraz głosy w dyskusjach zainspirowanych podnoszonymi w nich problemami, opublikowane zostaną w kolejnym tomiku z serii Fundacji dyskusje o nauce.
Wyjątkowym wydarzeniem tegorocznej konferencji było uroczyste wręczenie Honorowych Odznaczeń FNP dwóm osobom, które od wielu lat w szczególny sposób wspierają działania Fundacji: prof. Barbarze Skardze i prof. Lechowi Szczuckiemu.

 

 

Źródło: www.fnp.org.pl


Wyróżnione