Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-11-03 Certyfikat księgowy bez egzaminu - zmiana przepisów uchwalona przez Sejm!

Wszystko wskazuje na to, że możliwość uzyskiwania certyfikatu księgowego bez egzaminu zostanie utrzymana bezterminowo. Sejm uchwalił bowiem ustawę nowelizującą przepisy w tym zakresie. Przepisy dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z dniem 1 stycznia 2009 r. zostaną wprowadzone do ustawy o rachunkowości - na podstawie ustawy nowelizującej z dnia 18 marca 2008 r. Nowelizacja ta m.in. powodowała, że uzyskanie certyfikatu księgowego byłoby możliwe jedynie na drodze egzaminacyjnej. Przy czym na mocy przepisów przejściowych uzyskanie certyfikatu księgowego bez egzaminu byłoby jeszcze możliwe do dnia 30 czerwca 2010 r. Po tej dacie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje musiałyby przystąpić wszystkie osoby ubiegające się o certyfikat. Jako uzasadnienie wprowadzenia obowiązkowego egzaminu dla wszystkich osób ubiegających się o certyfikat księgowy wskazywano konieczność zapewnienia profesjonalizmu działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zmiana ta była szeroko komentowana. Podnoszono, że nie ma potrzeby wprowadzania egzaminów dla osób, które ukończyły ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe z rachunkowości, gdyż w ramach tych studiów zweryfikowano już ich wiedzę teoretyczną. Zatem studia te i kilkuletnia praktyka w księgowości powinny gwarantować prawidłowe wykonywanie usług prowadzenia ksiąg. Odpowiedzią na te krytyczne komentarze jest nowelizacja ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, uchwalona przez Sejm. Skutkiem tej nowelizacji od 1 stycznia 2009 r. przepisy ustawy o rachunkowości uwzględniać mają możliwość uzyskania certyfikatu księgowego bez egzaminu - przez osoby posiadające m.in. 3-letnią praktykę w księgowości oraz wykształcenie:

a) wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,

b) wyższe magisterskie lub równorzędne oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych.

Ustawa ta została teraz przekazana do Senatu.

 

Źródło: Gazeta Podatkowa


Wyróżnione