Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-11-04 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla przedsiębiorców - seminaria poświęcone działaniom wdrażanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Żeby inwestycja w człowieka rzeczywiście się opłaciła, potrzeba dobrych, przemyślanych projektów, które będą odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstw. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), pomaga mądrze inwestować. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela wsparcia z EFS najlepszym projektom związanym z doskonaleniem kadr. PARP przygotowała cykl bezpłatnych seminariów o projektach własnych oraz o metodach realizacji projektów szkoleń i studiów podyplomowych.

 

 

Rodzinny biznes, e-learning, badania potrzeb szkoleniowych


Wsparcie firm rodzinnych, podnoszenie kompetencji przez całe życie, szkolenia dla pracowników o najniższych kwalifikacjach, Portal Innowacji, badania dotyczące potrzeb szkoleniowych, Punkty Konsultacyjne dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność, szkolenia e-learningowe dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – to niektóre z wielu obszarów, którymi zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekty poświęcone tym dziedzinom są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki. Czego one dotyczą, do kogo są skierowane, jak skorzystać z oferty projektów? O tym wszystkim będzie mowa podczas seminarium 20 listopada w Warszawie. Zapraszamy na seminarium dziennikarzy, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i instytucji szkoleniowych.

 

„Możliwości współpracy w ramach projektów własnych PARP”


Program ramowy seminarium


20 listopada 2008 r., czwartek

Hotel Marriott, Warszawa

 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz  przesłanie na adres e-mail: seminarium@primum.pl lub na nr faksu: (022) 690 67 60.

 

Ostateczny termin zgłoszeń: 10 listopada 2008 r.


Trenerzy trenerów


W okresie programowani 2004-2006 uruchomione zostały duże środki finansowe na szkolenia i studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników firm w ramach programu Rozwój Zasobów Ludzkich. W związku z realizacją licznych projektów szkoleniowych konieczne stało się pozyskanie trenerów i wykładowców pracujących z przedsiębiorstwami i świadczących usługi szkoleniowe dla nich. Jednym z zagrożeń prawidłowej realizacji projektów była niewystarczająca liczba wykwalifikowanych trenerów i wykładowców, którzy mają doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw w szczególności małych i średnich. W związku z tym w ramach programu Kapitał Ludzki (PO KL) zaplanowane zostały działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji tych osób.


W ramach projektu systemowego pt. „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej” PARP zamierza ogłaszać konkursy na dofinansowanie programów szkoleniowych dla trenerów, trenerów wewnętrznych, wykładowców, coachów, mentorów i doradców pracujących z przedsiębiorstwami, realizowanych przez podmioty prowadzące działalność szkoleniową, w tym instytucje szkoleniowe i uczelnie. Przedstawiciele kadry szkoleniowej będą mogli podnosić swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach dostępnych na rynku, dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto PARP zamierza, w ramach prowadzonego konkursu dofinansować programy potwierdzające kwalifikacje trenerów, zmierzające do uzyskania certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje.  Do 2013 r. na realizację projektu planuje się przeznaczyć kwotę 100 mln zł.


Pierwsze seminarium tematyczne dotyczące projektu „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej” odbędzie się już 26 listopada 2006 r. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby, które realizują programy szkoleniowe dla przedsiębiorców i są zainteresowane doskonaleniem umiejętności w tym zakresie. 
    

„Profesjonalny trener przedsiębiorców”


Program ramowy seminarium

26 listopada 2008 r., środa


Hotel InterContinental, Warszawa

 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz  przesłanie na adres e-mail: seminarium@primum.pl lub na nr faksu: (022) 690 67 60.

 

Ostateczny termin zgłoszeń: 17 listopada 2008 r.  

 

 

EFS dla przedsiębiorców i pracowników firm


Projekty szkoleniowe dla pracowników i menedżerów przedsiębiorstw od kilku lat są domeną Agencji. W ramach programu Rozwój Zasobów Ludzkich PARP dofinansowała 682 takie projekty, których łączna wartość sięgnęła prawie 1 mld zł (wsparcie z EFS: 573 mln zł). Od roku 2005 do połowy roku 2008 w kursach i studiach podyplomowych dofinansowanych z EFS w ramach działania wdrażanego przez PARP (SPO RZL 2.3a Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr) uczestniczyło pół miliona osób.


W latach 2008-2015 przedsiębiorcy oraz pracownicy firm będą mogli nadal korzystać ze szkoleń i studiów podyplomowych, teraz współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). W latach 2007-2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dysponuje na ten cel budżetem w wysokości 0,5 mld euro. Ponadto Agencja przystąpiła do realizacji projektów własnych (m.in. kształcenie kadr szkoleniowych, badania rynku szkoleniowego, rozwój sieci otoczenia biznesu, popularyzacja szkoleń i upowszechnianie wiedzy o innowacyjności).


Jednym z założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców do wymogów gospodarki opartej na wiedzy. Dynamiczne zmiany technologiczne zachodzące w polskiej i światowej gospodarce wymuszają inwestowanie w wiedzę i umiejętności kadr firm, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). PARP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej działania 2.1 i 2.2 w ramach priorytetu II PO KL (Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw). Instrumenty te wspierają m.in.: ponadregionalne projekty szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców i ich pracowników (dostosowane do indywidualnych strategii rozwoju firm), ogólnopolskie projekty szkoleń i doradztwa dla wielu przedsiębiorców  i ich pracowników; studia podyplomowe.

 

W połowie 2008 r. przeprowadzono pierwszy konkurs w ramach PO KL na dofinansowanie projektów szkoleń i studiów podyplomowych dla przedsiębiorstw. Suma dotacji przeznaczonych w 2008 roku na ten cel wynosi 400 mln zł. Nowością w stosunku do poprzedniego programu ( SPO RZL) jest to, że firmy o różnym profilu działalności same mogą się ubiegać o dofinansowanie szkoleń przygotowanych dla swoich pracowników. W trakcie pierwszego konkursu przedsiębiorstwa chętnie skorzystały z tej możliwości. Tworzona jest także nowa oferta otwartych szkoleń i studiów podyplomowych, z której mogą korzystać pracownicy i przedsiębiorcy z całej Polski. Realizatorom tych przedsięwzięć PARP chce pomóc w sprawnej i prawidłowej realizacji projektów. Agencja przygotowała trzy seminaria dla koordynatorów projektów szkoleniowych.


Seminaria zamknięte


„Jak prawidłowo realizować i rozliczać projekty w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL

 
odbędą się w terminach:


24 listopada 2008 r., poniedziałek


1 grudnia 2008 r., poniedziałek


2 grudnia 2008 r., wtorek

Wszystkie odbędą się w hotelu InterContinental w Warszawie.  

 

  

DODATKOWE INFORMACJE:

Marta Chmura

tel. 22 690 67 50

PRIMUM Public Relations Sp. z o.o.

ul. Widok 8, 00-023 Warszawa

Źródło: www.funduszeonline.pl


Wyróżnione