Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-11-03 Oferta FNP dla laureatów ERC Strating Grants

W roku 2009 Fundacja uruchomi nowy program - "Idee dla Polski", skierowany do laureatów konkursu ERC Starting Grants zamierzających prowadzić badania naukowe w Polsce.


Celem programu jest zachęcenie młodych, wybitnych uczonych z całego świata, do wybierania Polski jako miejsca realizacji projektu badawczego zgłaszanego do konkursu ERC. Program jest adresowany do osób, których dotychczasowe osiągnięcia badawcze świadczą o wysokiej samodzielności naukowej i dają gwarancję prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie.


O subsydium będzie się można starać bezpośrednio po uzyskaniu grantu ERC, w trakcie jego realizacji, ale także przez rok po zakończeniu realizacji projektu zgłoszonego do konkursu. Maksymalny okres otrzymywania subsydium wynosi 7 lat i jest zależny od terminu uzyskania grantu ERC.


Subsydium będzie obejmować:

część stypendialną przeznaczoną na imienne stypendium naukowe laureata
w planowanej wysokości do 12 tys. zł miesięcznie

cześć subsydialną w planowanej wysokości 150 tys. zł przeznaczoną na cele wskazane przez laureata (np. koszty logistyczne związane z rozpoczęciem pracy w Polsce), wypłacaną jednorazowo na początku realizacji projektu zgłoszonego do konkursu w Fundacji.


Warunkiem otrzymania subsydium będzie prowadzenie badań w ośrodku naukowym w Polsce.

Fundacja planuje rozpocząć przyjmowanie wniosków do programu na początku 2009 r. Można je będzie składać w dowolnym momencie.

O szczegółowych zasadach aplikowania i udziału w programie poinformujemy na naszej stronie internetowej pod koniec 2008 roku.

 

Źródło: www.fnp.org.pl


Wyróżnione