Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-11-26 Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - konsultacje

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło konsultacje w sprawie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Dokumentem otwierającym debatę jest „Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - Wartość dla uczelni, wiedza dla przedsiębiorczości", który odnosi się do zadań akademickich inkubatorów oraz roli uczelni jaką powinna odgrywać w zakresie akademickiej przedsiębiorczości.

Innowacyjność gospodarki w dużym stopniu zależy od pomysłowości i przedsiębiorczości środowiska naukowego. Przedsiębiorczość akademicka jest swoistym połączeniem chęci do podjęcia ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej wraz z wiedzą, doświadczeniem i osiągnięciami sektora naukowego.

Przekazując Państwu ten dokument uprzejmie zapraszamy do podjęcia społecznej debaty poprzez zgłaszanie uwag, opinii oraz odpowiedzi na przedstawione w dokumencie pytania. Celem tych działań jest przygotowanie odpowiedniej wizji i narzędzi wsparcia akademickiej przedsiębiorczości, a także dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania inkubatorów.

Dziękuje serdecznie za podjęta współpracę, Państwa doświadczenie stanowić będzie cenny wkład w prace nad tym projektem.

Uwagi i opinie prosimy kierować na adres email: sekretariat.dwi@nauka.gov.pl lub pocztą na adres: Departament Wdrożeń i Innowacji, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu konsultacyjnego (PDF)

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione