Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-12-01 Konkurs na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce rozstrzygnięty!

Szanowni Państwo,

z radością pragnę poinformować, że decyzją Kapituły Konkursowej miano „Najbardziej prodoktoranckiej uczelni w Polsce” otrzymał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczelnią, która uplasowała się na drugiej pozycji jest Uniwersytet Jagielloński. Trzecie miejsce w rankingu zajęła Politechnika Warszawska. Wyróżnienie za podejmowanie cennych inicjatyw na rzecz środowiska doktorantów otrzymał Uniwersytet Warszawski.
Wręczenie nagród odbędzie się 5 grudnia br. podczas uroczystego otwarcia IX Krajowego Zjazdu Doktorantów na Zamku Lubelskim.


Szczegółowe uzasadnienie wyboru laureatów konkursu można znaleźć tutaj.


W skład Kapituły Konkursowej weszli doktoranci:

- mgr Katarzyna Martowska,
- mgr inż. Urszula Szachowicz,
- mgr inż. Paweł Kos,
- mgr inż. Mateusz Molasy,
- mgr Paweł Pachuta,
- mgr Bartłomiej Stawiarski,
oraz Eksperci:
- prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski,
- prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski,
- prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski.

W dniu 15 listopada br. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursowej I edycji konkursu „Najbardziej prodoktorancka uczelnia w Polsce”.
Po szczegółowej analizie każdej z 29 ankiet, nadesłanych przez uczelnie, dokonanej indywidualnie przez każdego z obecnych na posiedzeniu członków Kapituły, podjęto wielogodzinną dyskusję. W jej wyniku ustalono wstępną listę uczelni, które zdaniem członków Kapituły mogą pretendować do miana „Najbardziej prodoktoranckiej uczelni w Polsce”.
Następnie przystąpiono do kolejnej dyskusji, której celem było uszeregowanie uczelni według stopnia spełnienia przez nie celów przyświecających realizacji konkursu, czyli promowania wysokiej jakości kształcenia na studiach doktoranckich oraz promowania odpowiednich warunków odbywania studiów doktoranckich i prowadzenia badań naukowych. Czynnikiem, który rozstrzygnął o ostatecznych wynikach był stopień realizacji postulatów środowiska doktorantów zgłaszanych na kolejnych spotkaniach ze środowiskiem.
Obecni na posiedzeniu Członkowie Kapituły zaproponowali, aby wyróżnienie zostało przyznane na wniosek Państwa Ekspertów.

W imieniu Kapituły Konkursowej
Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
mgr inż. Paweł Kos

 

Źródło: www.krd.org.pl


Wyróżnione