Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-12-10 Firmy dostaną środki na etaty dla naukowców

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników prowadzących badania naukowe.

Jednostki naukowe, uczelnie wyższe oraz prywatne firmy otrzymają dotacje do zatrudnienia naukowców na podstawie umowy o pracę lub np. umowy zlecenia. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego  w sprawie programu Mobilność w Nauce-wsparcie mobilności pracowników sektora badawczo-rozwojowego.

Przewiduje ono, że resort nauki będzie przekazywał dofinansowania na zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę) pracowników naukowych, którzy już pracują w jednostkach naukowych lub uczelniach, oraz na świadczenie usług (na podstawie umowy cywilnoprawnej) przez przedsiębiorców prowadzących badania naukowe. Dopłaty otrzymają też uczelnie, jednostki naukowe lub firmy, które zatrudnią naukowców pracujących dotychczas w prywatnych przedsiębiorstwach. Ich zatrudnienie musi jednak przyczynić się do polepszenia współpracy placówek naukowych z firmami i ułatwiać komercjalizację wyników badań naukowych.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, placówki naukowe i firmy będą musiały składać wnioski do resortu nauki (wzór wniosku jest załączony do rozporządzenia). Decyzję o przekazaniu środków poszczególnym wnioskodawcom będzie podejmował minister nauki i szkolnictwa wyższego. Ich wysokość zostanie ustalana w umowie o dofinansowanie, ale nie będzie mogła przekroczyć 70 proc. kosztów wynagrodzenia naukowca ponoszonych przez pracodawcę.  Dopłaty będą przysługiwać maksymalnie przez dwa lata.

Źródło: Gazeta Prawna


Wyróżnione