Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-12-15 Wręczenie nominacji profesorskich

15 grudnia 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył nominacje profesorskie 122 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W uroczystości uczestniczyła minister Barbara Kudrycka.


NOMINACJE OTRZYMALI:

nauki biologiczne:
Piotr Jakub FRANKIEWICZ - Uniwersytet Łódzki
Stefania LOSTER - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Barbara Felicja NOWAK - University of Tasmania, Australia
Ewa ŚLEDZIEWSKA - GÓJSKA - Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie

nauki chemiczne:
Władysław Feliks BOCZOŃ - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Daniel Tomasz GRYKO - Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Hanna Maria GULIŃSKA - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jacek KOMASA - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Lidia LATANOWICZ - Uniwersytet Zielonogórski
Andrzej Janusz MARCINEK - Politechnika Łódzka
Anna Katarzyna MIGDAŁ - MIKULI - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Ewa Małgorzata PIÓRKOWSKA - GAŁĘSKA - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
Wojciech Artur WRÓBLEWSKI - Politechnika Warszawska

nauki ekonomiczne:
Ewa Maria BABICZ - ZIELIŃSKA - Akademia Morska w Gdyni
Wojciech CHAREMZA - Uniwersytet w Leicester, Wielka Brytania
Leszek Kazimierz KLANK - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Andrzej KOWALSKI - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Ewa Danuta LATOSZEK - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wiesława PRZYBYLSKA - KAPUŚCIŃSKA - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Maria Alina SIKORSKA - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

nauki farmaceutyczne:
Jolanta Helena KOTLIŃSKA - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Elżbieta Wiesława MIKICIUK - OLASIK - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

nauki fizyczne:
Marian Wojciech RADNY - Uniwersity of Newcastle, Australia
Krzysztof STASIEWICZ - Swedish Institute of Space Physics, Szwecja
Jadwiga TRITT - GOC - Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

nauki humanistyczne:
Roman BÄCKER - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Irena BOROWIK - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Maria Hanna DĄBROWSKA - PARTYKA - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jan HARTMAN - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Maria KIELAR - TURSKA - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Danuta KISIELEWICZ - Uniwersytet Opolski
Lechosław Jan LAMEŃSKI - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Magdalena Maria MARSZAŁ - WIŚNIEWSKA - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Barbara MILEWSKA - WAŹBIŃSKA - Uniwersytet Warszawski
Andrzej MISIUK - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
Mirosława OŁDAKOWSKA - KUFEL - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Paweł Maria OSTASZEWSKI - Uniwersytet Warszawski
Maria PĄCHALSKA - Uniwersytet Gdański
Dariusz Mirosław ROTT - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Irena Teresa ŚWIATŁOWSKA - PRĘDOTA - Uniwersytet Wrocławski
Marek ŻYROMSKI - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

nauki leśne:
Jan OSIPIUK - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

nauki matematyczne:
Jacek BANASIAK - Uniwersity of Kwazulu-Natal, RPA
Roman Jan DWILEWICZ - University of Missouri - Stany Zjednoczone
Pan Tadeusz JANKOWSKI - Politechnika Gdańska
Tomasz Andrzej KOMOROWSKI - Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Tomasz Jakub SZAREK - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wojciech Lech WOJTYŃSKI - Uniwersytet Warszawski

nauki medyczne
:
Leszek BIENIASZEWSKI - Akademia Medyczna w Gdańsku
Jacek BORAWSKI - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Krzysztof Stanisław BOROWIAK - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
Marian Stanisław GABRYŚ - Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Marek Krzysztof JANIAK - Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie
Kazimierz JAŚKIEWICZ - Akademia Medyczna w Gdańsku
Zbigniew Feliks KALARUS - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Anna Maria KAMIŃSKA - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Irena Dorota KARWAT - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Krzysztof Zdzisław KOŁOMECKI - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Janusz Stanisław KOWALEWSKI - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Jerzy Maksymilian LOBA - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Liliana Zofia MAJKOWSKA - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
Michał Jan MUSIELAK - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Janusz SIEBERT - Akademia Medyczna w Gdańsku
Krzysztof SZYŁŁO - Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
Adam Ryszard WITKOWSKI - Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
Maria Zofia WUJTEWICZ - Akademia Medyczna w Gdańsku
Krzysztof ZIENIEWICZ - Warszawski Uniwersytet Medyczny

nauki o kulturze fizycznej:
Juliusz Józef MIGASIEWICZ - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

nauki o Ziemi:
Tomasz Edward GOSLAR - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jerzy Jakub MELKE - Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Marek Krzysztof SOBCZYŃSKI - Uniwersytet Łódzki
Krystyna Maria TURKOWSKA - Uniwersytet Łódzki

nauki prawne:
Krystian Antoni COMPLAK - Uniwersytet Wrocławski
Ryszard MIKOSZ - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wojciech SADURSKI - Uniwersytet Warszawski
Jarosław Krzysztof WARYLEWSKI - Uniwersytet Gdański

nauki rolnicze
:
Jerzy Roman BULIŃSKI - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Urszula CZARNIK - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
Maria Elżbieta DYMNICKA - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Jacek KIEĆ - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Ilona Maria KOŁODZIEJSKA - Politechnika Gdańska
Stanisława KORSZUN - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Łucja ŁANIEWSKA - TROKENHEIM - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
Halina SMAL - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Anna WÓJCIKOWSKA - KAPUSTA - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

nauki techniczne:
Józef Ryszard BEDNARCZYK - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Tadeusz BERLICKI - Politechnika Wrocławska
Jan BŁACHUT - The University of Liverpool, Wielka Brytania
Beata Krystyna CWALINA - Politechnika Śląska w Gliwicach
Józef Franciszek GIL - Politechnika Zielonogórska
Andrzej GOŚCIŃSKI - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wojciech Kazimierz GRABOWSKI - Politechnika Poznańska
Jerzy JELEŃKOWSKI - Politechnika Warszawska
Joanna JÓZEFOWSKA - Politechnika Poznańska
Tadeusz KAŁDOŃSKI - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Mieczysław KORZYŃSKI - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Zbyszko Czesław KRÓLIKOWSKI - Politechnika Poznańska
Mirosław Józef KRZEMIENIEWSKI - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
Leszek Antoni MIKULSKI - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Urszula Teresa NARKIEWICZ - Politechnika Szczecińska
Ryszard Florian NOWICZ - Politechnika Łódzka
Jan Marian OLCHOWIK - Politechnika Lubelska
Zbigniew Stanisław PATER - Politechnika Lubelska
Zbigniew PAWELSKI - Politechnika Łódzka
Henryk Grzegorz SABINIAK - Politechnika Łódzka
Lech Jerzy SITNIK - Politechnika Wrocławska
Błażej Tomasz SKOCZEŃ - Politechnika Krakowska
Romuald Zygmunt SZOPA - Politechnika Częstochowska
Wojciech SZPANKOWSKI - Purdue University
Andrzej Stanisław ZAJĄC - Politechnika Białostocka

nauki teologiczne:
Ksiądz Mirosław KALINOWSKI - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ksiądz Jerzy PAŁUCKI - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ksiądz Jan Tomasz SŁOMKA - Uniwersytet Śląski w Katowicach

nauki weterynaryjne:
Elżbieta Krystyna CZARNOWSKA - Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

w dziedzinie sztuk muzycznych:

Rafał Jacek DELEKTA - Akademia Muzyczna w Krakowie
Janusz Andrzej SOCHACKI - Akademia Muzyczna w Krakowie
Ewa Maria SZATAN - Uniwersytet Gdański

w dziedzinie sztuk plastycznych:
Joanna Stanisława LECEWICZ - BARTOSZEWSKA - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Werner LUBOS - Akademia Jana Długosza w Częstochowie
Milan SOKOL - Univerzita Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy - Słowacja

w dziedzinie sztuk teatralnych
:
Jarosław GAJEWSKI - Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Akt nominacyjny zmarłej Hanny Barbary MAJCHEREK - profesor nauk technicznych z Politechniki Poznańskiej odebrał członek najbliżej rodziny.

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione