Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-12-17 Program wspierania nauki na rok 2009

Prezentujemy nowy program, jaki Fundacja będzie realizować w 2009 r. Na wspieranie nauki w tym roku FNP zamierza przeznaczyć ok. 51 mln zł, w tym ok. 23 mln ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.
W ofercie FNP w nadchodzącym roku, obok kilkunastu programów realizowanych w ubiegłych latach, znalazły się także nowe inicjatywy:

Program IDEE DLA POLSKI (subsydia dla laureatów ERC Starting Grants)

Program EXTERIUS/POZA SZLAKIEM (wsparcie wyjątkowych inicjatyw naukowych).

W 2009 r. zmianom ulega zakres oferty lub zasady konkursu w niektórych programach (m.in. dodatkowa oferta dla laureatów programu MISTRZ, wspólny konkurs dla kandydatów o stypendium START i stypendystów starających się o przedłużenie rocznego stypendium na drugi rok). Obecne zmiany programowe wynikają przede wszystkim z dążenia Fundacji do kumulowania wszechstronnego i znaczącego finansowo wsparcia przekazywanego naukowcom w ramach kilku programów, w miejsce rozpraszania środków Fundacji na liczne programy, których cele w coraz większym stopniu pokrywają się. W kolejnych latach oferta dla naukowców wszystkich dziedzin w ramach realizowanych przez FNP programów subsydialnych będzie dalej rozbudowywana.

W 2008 r. Fundacja zakończyła natomiast realizację programów PARTNERZY i NOVUM. Z powodu gwałtownego pogorszenia sytuacji na rynkach finansowych w drugiej połowie 2008 r., Fundacja była ponadto zmuszona do zmiany planu budżetowego, w wyniku czego podjęła decyzję o wstrzymaniu w 2009 r. naboru do programów KWERENDA i INNOWATOR oraz o nieorganizowaniu w tym roku konferencji z cyklu Fundacji dyskusje o nauce.

Broszurka "Program wspierania nauki w 2009 roku" w wersji drukowanej jest dostępna w biurze Fundacji. Szczegółowe informacje o zasadach naszych konkursów w 2009 r. oraz ich regulaminy i formularze zgłoszeniowe będą na bieżąco zamieszczane na naszej stronie.

 

Źródło: www.fnp.org.pl


Wyróżnione