Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-01-20 II edycja programu TEAM rozstrzygnięta

Po przeprowadzeniu konkursu w drugiej edycji programu TEAM* Fundacja wyłoniła  7 beneficjentów. Środki na wsparcie projektów prowadzonych przez najlepsze zespoły naukowe zatrudniające młodych uczonych przyznane zostały zespołom kierowanym przez:

Dr. Andrzeja Dziembowskiego z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie,

Prof. dr. hab. Roberta Hołysta z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie,

Prof. dr. hab. Józefa Koreckiego z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
Dr hab. Joannę Kufel z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego,

Prof. dr. hab. Krzysztofa Narkiewicza z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku,

Prof. dr hab. Marię Nowakowską z Wydziału Chemii  Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Prof. dr. hab. Grzegorza Węgrzyna z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.


Do drugiej edycji programu wpłynęło 45 wniosków. Zostały one poddane ocenie merytorycznej podzielonej na dwa etapy: ocena każdego wniosku przez 3 recenzentów (także zagranicznych), a następnie rozmowy kwalifikacyjne z najlepszymi kandydatami. Do rozmów, które miały charakter interdyscyplinarnego panelu ekspertów pod przewodnictwem prezesa Zarządu FNP, zostało zaproszonych 18 kandydatów biorących udział w konkursie. Na podstawie wyników rozmów komisja kwalifikacyjna sporządziła listę rankingową projektów, z których najwyżej ocenione otrzymały finansowanie w programie TEAM. Szczegółowe informacje o kwotach dofinansowania przyznanych beneficjentom podamy wkrótce.

Zachęcamy wszystkich chętnych do składania wniosków w konkursie trzeciej edycji programu TEAM - można to zrobić do 15 marca br.

*Program TEAM jest realizowany w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Źródło: www.fnp.org.pl


Wyróżnione