Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-01-16 Polskie programy nauczania są stosunkowo młode

Prof. Witold Orłowski - Są to studia, które pomagają odświeżyć wiedzę starą i dodać do niej nową, przydatną w praktyce, które pomagają usystematyzować, przeanalizować i dobrze zrozumieć doświadczenia, które studenci nabyli w ciągu lat własnej pracy.

 

Specyficzne role

Wykładowcy nie są po prostu nauczycielami, ale partnerami studentów, zachęcającymi ich do samodzielnego myślenia i do samodzielnego rozwiązywania problemów. Od studentów oczekuje się samodzielności i dużego wysiłku w zakresie bardzo szybkiego przyswajania wiedzy.

 

Zmiany

Programy MBA muszą dostosowywać się do wymogów gospodarki. Do tegorocznej edycji studiów wprowadzamy problematykę kryzysu finansowego, wraz z wyjaśnieniem jego mechanizmów. Wprowadzamy także zmiany programowe dotyczące problematyki ryzyka finansowego i zarządzania szeroko rozumianą zmianą, a przede wszystkim tematykę związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

 

W Polsce czy za granicą?

Kursy MBA, niezależnie od tego czy są organizowane przez uczelnie polskie czy zagraniczne, mają ten sam cel: dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności, które uczynią z nich lepszych menedżerów. Nie ma podziału na programy polskie i zagraniczne. Jest za to podział na programy lepsze i gorsze. Polskie programy MBA są stosunkowo młode, trudno im jeszcze konkurować na europejskim rynku z instytucjami, które mają doświadczenia idące w długie dziesięciolecia.

 

Nie odbiegają od zachodnich

Dzięki współpracy z instytucjami zagranicznymi oraz intensywnym działaniom osób i instytucji polskich zaangażowanych w ten proces, udało się stworzyć programy, z których najlepsze nie odbiegają poziomem od dobrych programów zachodnioeuropejskich. W ubiegłym roku programy MBA naszej szkoły zostały zakwalifikowane w zestawieniu TOP MBA na 25 pozycji w Europie. Ranking bazował na ocenach globalnych firm rekrutacyjnych. Jest to pierwszy przypadek, gdy polski program MBA został zakwalifikowany w rankingu europejskim.

 

Wybór

Należy bardzo starannie zapoznać się z ofertą, programem studiów, profesorami prowadzącymi zajęcia oraz z kosztami programu. Kandydaci na polskie studia MBA powinni interesować się również układem partnerskim, na którym opiera się realizacja programu oraz rozlicznymi rankingami dostarczającymi syntetycznych ocen jakości programów. Ogromne znaczenie ma sięgnięcie po najbardziej tradycyjny ze sposobów zdobywania wiedzy - popytanie osób, które zakończyły w przeszłości studia MBA. One wiedzą najlepiej, co się mówi „na rynku" o różnych programach.

 

Autor jest dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

 

Źródło: Gazeta Finansowa


Wyróżnione