Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-02-03 Konferencja „Mobilność doktorantów i młodych naukowców w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) — Operator Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (działającego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego) — zaprasza studentów studiów doktoranckich oraz młodych badaczy do uczestnictwa w II ogólnopolskiej konferencji pt. „Mobilność doktorantów i młodych naukowców w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego”, która odbędzie się 19 lutego 2009 na Uniwersytecie Warszawskim (Pałac Kazimierzowski, Sala Senatu). Konferencja ma na celu zaprezentowanie możliwości uzyskania dofinansowania indywidualnych wyjazdów naukowych do Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu w ramach programów stypendialnych przeznaczonych dla kadr uczelnianych.

Odbiorcami konferencji będą studenci studiów doktoranckich, młodzi naukowcy i badacze z największych polskich uczelni wyższych, a wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele świata nauki i eksperci – reprezentanci Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Norwegian Centre for International Cooperation In Higher Education (SIU).

Honorowy patronat nad konferencją objęła Przewodnicząca KRASP – JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska – Macukow oraz Ambasada Królestwa Norwegii.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach FRSE do 16 lutego. Dodatkowe informacje można znaleźć także w załączniku.

Załącznik

Wielkość

konferencja_Mobilnosc.pdf

299.28 KB

 

Źródło: www.doktoranci.pw.edu.pl


Wyróżnione