Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-02-05 Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

5 lutego 2009 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka wzięła udział w uroczystości wręczenia nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną.

Laureaci nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie, habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

I . Za wybitny dorobek naukowy:
1. prof. dr hab. Andrzej BIAŁAS - fizyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2. prof. dr hab. Gerard LABUDA - historia - Instytut Historii Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu  
3. prof. dr hab. inż. Jan  A. STĄSIEK - Politechnika Gdańska
4. prof. dr hab. med. Andrzej SZUTOWICZ - medycyna - Akademia Medyczna
w Gdańsku

II. Za wybitne osiągnięcie naukowe:
5. dr hab. Arkadiusz CHRUDZIMSKI - Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego
6. prof. dr hab. Andrzej JERZMANOWSKI - Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
7. prof. dr hab. Marcin WÓJCIK - Instytut Fizyki  Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie
8. prof. dr hab. Piotr ZGLICZYŃSKI - Wydział Matematyki i Informatyki  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

III. Za rozprawy habilitacyjne:
9. dr hab. Tomasz BĄCZEK z Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej
w Gdańsku
10. dr hab. n. med. Adrian CHABOWSKI z Zakładu Fizjologii Akademii Medycznej
w Białymstoku
11. dr hab. Piotr GARSTECKI z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
12. dr hab. n. med. Michał NOWICKI z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
13. dr hab. Jakub LEWICKI z Uniwersytetu Łódzkiego
14. dr hab. Iga RUDAWSKA z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
15. dr hab. Agata SMOKTUNOWICZ z  Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk
16. dr hab. Tomasz STRABEL z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu
17. dr hab. Marcin SZELEST z Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie
18. dr hab. inż. Marcin WITCZAK z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego

IV. Za rozprawy doktorskie:
19. dr inż. Tomasz ARODŹ z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
20. dr Marcin BALCERZAK z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
21. dr Anna BILSKA z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
22. dr inż. Aleksander BUDNICKI z Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki
i Akustyki Politechniki Wrocławskiej
23. dr Łukasz DELONG z Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej
24. dr Grzegorz DUBIN z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
25. dr Jerzy FRANCZAK z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie
26. dr Miłosz GIERSZ z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
27. dr inż. Anna GÓRAL z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk
28. dr Łukasz JASNOS z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
29. dr n. med. Marcin JURGA z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im.
M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
30. dr inż. Adrian KOSOWSKI z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
31. dr Anna KOTŁOWSKA z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
32. dr Jacek KRÓL z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
w Poznaniu
33. dr Rafał KUŚ z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
34. dr Łukasz KUŹBICKI z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
35. dr inż. Adam LAMĘCKI z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
36. dr Rafał  LOSKA z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie
37. dr n. med. Maria Karolina MOSOR z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
38. dr Radomir MYŚLIBORSKI z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
39. dr Danuta NAWROCKA z Instytutu Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
40. dr Józef PAWŁOWSKI z Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego
41. dr inż. Artur PODHORODECKI z Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
42. dr Monika PRZYBYSZ z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
43. dr Mateusz SALWA z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
44. dr n. med. Jan SKUPIEŃ z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
45. dr Anna SŁYSZ z Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
46. dr Marcin ŚLIWA z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
47. dr Grzegorz TCHOREK z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
48. dr inż. Marta WACŁAWCZYK z Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
49. dr Wojciech WASILEWSKI z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu
50. dr Jarosław ZIMNY z Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

V. Za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne:
51. Zespół pod kierownictwem prof. dr  hab. inż.  Eugeniusza RUSIŃSKIEGO - Politechnika Wrocławska - I miejsce
52. prof. dr hab. inż. Włodzimierz KOCZARA  - Politechnika Warszawska - II miejsce

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione