Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-02-23 Laureaci II edycji programu VENTURES

W II edycji programu VENTURES* Fundacja przyznała finansowanie 8 projektom aplikacyjnym mającym potencjał komercyjny. Do konkursu wpłynęło 29 wniosków, po ich ocenie przez zewnętrznych recenzentów do drugiego etapu konkursu  - rozmów kwalifikacyjnych - zakwalifikowanych zostało 17 kandydatów. Na podstawie rankingu ustalonego przez interdyscyplinarny panel ekspertów, którzy przeprowadzili rozmowy z kandydatami, Zarząd Fundacji wyłonił laureatów.

Lista laureatów

*Program VENTURES jest realizowany w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Źródło: www.fnp.org.pl


Wyróżnione