Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-02-25 Zaproszenie do udziału w spotkaniach informacyjnych w ramach PO KL

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego serdecznie zaprasza na spotkania informacyjno-warsztatowe skierowane do potencjalnych beneficjentów konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni", Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy").
Spotkania poświęcone będą możliwościom pozyskania i wykorzystania funduszy unijnych w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka PO KL, w szczególności procedurom składania wniosków, kryteriom wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.


Harmonogram spotkań:

6 marca br. - Politechnika Krakowska

11 marca br. - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12 marca br. - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: monika.grochowska@nauka.gov.pl  lub  na nr faksu: (022) 52 92 707.


O szczegółach dotyczących Państwa uczestnictwa w spotkaniach poinformujemy drogą mailową.


Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

§  wstępny program spotkania

§  formularz zgłoszenia.

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione