Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-03-05 Post-Soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia – konferencja naukowa w SWPS

12-13 marca 2009 r. w warszawskiej siedzibie SWPS odbędzie się bezpłatna konferencja naukowa „Post-Soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia” poświęcona amerykańskim serialom telewizyjnym nowej generacji i ich recepcji w Polsce. Spotkanie organizuje Komitet Nauk o Kulturze PAN, Instytut Kultury i Komunikowania SWPS, Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS przy współpracy badawczej z gazeta.pl. Konferencja została objęta patronatem medialnym Gazety Wyborczej oraz wydawniczym – Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych.


Podczas ok. 40 wystąpień, dyskusji, paneli z udziałem zaproszonych gości zostaną omówione następujące zagadnienia związane z obecnością nowych amerykańskich seriali w naszym kraju: czego Polacy szukają w często obrazoburczych seriach takich jak „South Park” czy „Weeds”, czy „telewizja bez telewizorów”, oparta na pobieraniu kolejnych odcinków z internetu, staje się ważnym sposobem dostępu do produkcji telewizyjnych w Polsce pierwszej dekady XXI w., jak zmieniły się same seriale.

Seriale telewizyjne, forma do niedawna kojarzona przede wszystkim z nudnymi „tasiemcami”, przeżywają renesans. Najnowsze, przede wszystkim amerykańskie, serie stają się globalnymi przebojami, rozpowszechnianymi nie tylko
w telewizji i na płytach DVD, ale i w „drugim obiegu” internetowym, generując połowę ruchu w nielegalnych sieciach wymiany plików. Fenomen ten nie omija naszego kraju, a jednocześnie refleksja nad tym zjawiskiem jest niemal nieobecna w polskiej humanistyce. Więcej informacji na
www.seriale.swps.edu.pl.

 

Dodatkowych informacji udziela:

dr Mirosław Filiciak

e-mail: miroslaw.filiciak@swps.edu.pl

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

 

 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej powstała w 1996 r. Obecnie kształci ponad 11 tys. studentów na Wydziale Psychologii, Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydziale Filologicznym (w Warszawie), a także dwóch wydziałach zamiejscowych (we Wrocławiu i w Sopocie). W ofercie dydaktycznej Uczelni znajduje się 11 kierunków studiów.

SWPS jest pierwszym i jedynym ośrodkiem studiów psychologicznych w Polsce, który otrzymał najwyższą ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: psychologia, kulturoznawstwo i socjologia oraz stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie psychologia.

SWPS jest laureatem wielu nagród i wyróżnień: m.in. 6-krotnie została sklasyfikowana na
1. miejscu w rankingu tygodnika „Wprost”, zdobywając „Złoty Indeks” w kategorii niepublicznych szkół niebiznesowych. Zajmując II miejsce w opublikowanym w maju 2008 r. rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy”, SWPS została zaliczona do czołówki najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

Wykładowcami Szkoły są m.in. profesorowie: Jerzy Bralczyk, Janusz Danecki, Andrzej Eliasz, Wiesław Godzic, Edward Nęcka, Zbigniew Pietrasiński, Grzegorz Sędek, Jan Strelau, Roch Sulima, Bogdan Wojciszke.

Częstymi gośćmi uczelni są wybitni naukowcy z zagranicy, np. profesorowie Elliot Aronson, Robert B. Cialdini, Michael W. Eysenck, Arie Kruglanski, Leonardo Morlino, Philip Zimbardo. Więcej informacji na www.swps.pl.

 

Źródło: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej


Wyróżnione