Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-03-09 Rok 2009 - Laureaci konkursu FOCUS 2008

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów trzeciej edycji programu FOCUS skierowanej do młodych badaczy zajmujących się badaniami nad rakiem. Subsydia na tworzenie własnych zespołów naukowych otrzymali w tym roku: dr Krzysztof Giannopoulos z Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dr Marcin Drąg z Katedry Chemii Medycznej i Mikrobiologii Politechniki Wrocławskiej, dr hab. Joanna Wesoły z Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Arkadiusz  Piotrowski z Katedry Biologii i Botaniki Akademii Medycznej w Gdańsku i dr Krystian Jazdzewski z Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W tym roku do konkursu zgłoszono 21 wniosków, każdy z nich został oceniony przez niezależnych ekspertów z Polski i z zagranicy. Najlepiej ocenieni kandydaci zostali zaproszeni do drugiego etapu konkursu -  rozmów z komisją kwalifikacyjną, podczas których badacze starający się o subsydia prezentowali prowadzone przez siebie badania, swój zespół oraz plany rozwoju. Na tej podstawie Zarząd Fundacji wyłonił laureatów, którzy w ciągu trzech kolejnych lat otrzymają w sumie 300 tys. zł (100 tys. rocznie) na realizację planów badawczych na pierwszym etapie tworzenia zespołu naukowego.


Lista laureatów

 

Źródło: www.fnp.org.pl


Wyróżnione