Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-03-09 Uroczystość otwarcia XVI Giełdy Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach

W Muzeum Techniki w Warszawie odbyła się uroczystość otwarcia XVI Giełdy Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach. Honorowy patronat nad wystawą objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Celem Giełdy jest promocja polskich wynalazków i osiągnięć naukowo-technicznych, które zdystansowały inne na międzynarodowych targach wynalazczości m.in. w Brukseli, Genewie, Norymberdze, Kuala Lumpur, Moskwie, Paryżu.

Podczas ceremonii otwarcia złoci medaliści ubiegłorocznych światowych targów wynalazczości otrzymali dyplomy i statuetki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

·          Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM z Zabrza za System rehabilitacji kardiologicznej PELETON plus", przeznaczony do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej i zapewniający każdemu pacjentowi indywidualny tok ćwiczeń, nadzór medyczny oraz tworzenie pełnej dokumentacji medycznej treningu rehabilitacyjnego. Autor systemu dostał także Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości od Komisji Odznaczeń Belgii

·          Katedra Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za "Asynchroniczny przetwornik analogowo-cyfrowy typu Sigma-Delta" do zastosowań w bezprzewodowych systemach kontrolno-pomiarowych oraz w biomedycynie do monitorowania stanu zdrowia pacjentów

·          Katedra Chemii Środowiska oraz Katedra szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy za "Sposób regulacji fizycznego etapu kiełkowania nasion, który przygotowuje nasiona roślin strączkowych, nie przystosowanych do zimowania w gruncie, do zasiewu późną jesienią"

·          Instytut Badań Systemowych PAN za "Zintegrowany system informatyczny zarządzania miejską siecią wodociągową. Patent zdobył również medal Rządowej Agencji Mołdawii ds. Własności Intelektualnych"

·          Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. za "PCP - Technologię personalizacji Kart Poliwęglanowych, czyli innowacyjną metodę produkcji dokumentów w postaci karty, która zakłada powiązanie procesu personalizacji z procesem produkcji"

·          Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie za "System zdalnego dopasowania procesora mowy systemu implantu ślimakowego, umożliwiający objęcie pooperacyjną opieką rehabilitacyjną pacjentów z implantem ślimakowym bez potrzeby ich przyjazdu do siedziby Instytutu"

·          Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP za "Robota pirotechniczno-bojowego IBIS"

·          Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Katedra Chemii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy za "Sposób wykorzystania biomasy rutwicy wschodniej do nawożenia oraz system włączenia jej w gospodarstwach ekologicznych jako substytutu obornika w produkcji owoców i warzyw wysokiej jakości"

·          Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Odlewnictwa za "Ultralekkie aluminiowe tarcze hamulcowe alfa zbrojone popiołami lotnymi o wysokich parametrach użytkowych"

·          Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej za "Rejestrator do badań Holtera z wykorzystaniem wymiennej pamięci typu Flash"

·          Instytut Mechaniki Precyzyjnej z Warszawy i Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Rzeszów za "Bezchromową obróbkę stopów magnezu"

·          Instytut Mechaniki Precyzyjnej z Warszawy i firma Wolvo Ltd. z Lublina za "Uniwersalną linię pokryć galwanicznych cienkich drutów w układzie ciągłym"

·          Instytut Transportu Samochodowego z Warszawy za "Ultralekkie aluminiowe tarcze hamulcowe ALFA zbrojone popiołami lotnymi o wysokich parametrach użytkowych"

·          Instytut Włókien Naturalnych z Poznania za "Kaszki lniane - nowy produkt spożywczy"

·          Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG z Gliwic za "Instalację ciśnieniową powietrzno-wodną kombajnu górniczego, za Urządzenie do zraszania, zwłaszcza powietrzno-wodnego i za Sposób i instalację do zraszania powietrzno-wodnego w obszarze górniczego kombajnu urabiającego"

·          Instytut Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej za "Biomateriał z mikrobiologicznej celulozy do użytku wewnętrznego"

·          Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej, Wydział technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Bydgoszczy, Instytut Fizyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy, Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Warszawskiej za "Diamentowe elektrody wytworzone metodą HF CVD dla elektrochemicznych zastosowań"

·          Wojskowa Akademia Techniczna za "Sposób i urządzenie do autoryzacji abonenta oraz weryfikacji integralności depeszy fonicznej"

·          Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa INWEX z Kielc za "Nowe ekologiczne chłodziwa do obróbki metali na bazie związków Gemini".

·          Dyplomy za promocję polskich wynalazków za granicą otrzymali:

·          Katedra Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej

·          Instytut Odlewnictwa

·          Politechnika Łódzka

·          Politechnika Częstochowska

·          Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu

·          Instytut Elektrotechniki w Warszawie.

Wymienione instytucje to tylko niektórzy z nagrodzonych wystawców tegorocznej Giełdy Wynalazków w Warszawie. Dyplomami i listami gratulacyjnymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostali uhonorowani również srebrni i brązowi medaliści targów międzynarodowych.

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione