Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-03-18 Platon o różnych stanach świadomości – warsztaty filozoficzne dla licealistów

27 marca 2009 r. o godz. 16.00 w SWPS w Warszawie odbędą się 1,5-godzinne bezpłatne warsztaty filozoficzne „Platon o różnych stanach świadomości".

Jakie znaczenie miał dla antycznych filozofów szał? Jakim funkcjom umysłowym odpowiada platoński rydwan. Jakie warunki musi spełnić człowiek, by jego dusza uniosła się do świata idei? Na te i inne pytania odpowiemy podczas najbliższego spotkania.

Warsztaty są skierowane do licealistów „kochających mądrość" oraz zainteresowanych filozofią i psychologią. Program spotkań został uznany przez Komitet Organizacyjny Warszawskiego Festiwalu Nauki (WFN) w 2004 r., a same warsztaty zostały przeprowadzone podczas WFN i cieszyły się dużym uznaniem uczestników.

Filozoficzne dyskusje moderuje wykładowca SWPS, mgr filozofii Tomasz Femiak, prowadzący w ramach Personnel Training Institute treningi rozwoju osobistego wykorzystujące elementy refleksji filozoficznej i ćwiczeń filozoficznych.

 

Podczas spotkań omawiane są najważniejsze nurty filozofii, a także jej aspekty terapeutyczne. Stosując się do antycznego wzorca filozofii, rozumianej jako ćwiczenie duchowe, analizowane są zalecane przez dawnych filozofów ćwiczenia i wskazania mające na celu poznanie siebie. Uczestnicy mają także możliwość sprawdzenia, jak teorie filozoficzne i psychologiczne wiążą się z życiem codziennym i jak mogą pomóc w znalezieniu odpowiedzi na ważne pytania.

Proponowana formuła zajęć, zakładająca dyskusję uczestników i prowadzącego, sprzyja wyrażaniu własnego zdania, wszechstronnym dyskusjom, wymianie obserwacji i spostrzeżeń. Dzięki temu wspólnemu filozofowaniu i aktywnemu wysiłkowi umysłowemu, zajęcia przyczyniają się do poszerzenia wiedzy, wyrobienia umiejętności analitycznego i krytycznego spojrzenia na rzeczywistość.

Pamiętając o tym, że „Królowa Nauk Filozofia” dała początek większości współczesnych nauk, a także biorąc pod uwagę warsztatowy charakter spotkań, proponowane zajęcia należy uznać za praktyczny wstęp do studiowania.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt z Małgorzatą Mechanisz-Irach z Działu Marketingu SWPS: mmechanisz-irach@swps.edu.pl.

 

 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej powstała w 1996 r. Obecnie kształci ponad 11 tys. studentów na Wydziale Psychologii, Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydziale Filologicznym (w Warszawie), a także 2 wydziałach zamiejscowych (we Wrocławiu i w Sopocie). W ofercie dydaktycznej Uczelni znajduje się 12 kierunków studiów.

SWPS jest pierwszym i jedynym ośrodkiem studiów psychologicznych w Polsce, który otrzymał najwyższą ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: psychologia, kulturoznawstwo i socjologia oraz stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie psychologia.

SWPS jest laureatem wielu nagród i wyróżnień: m.in. 6-krotnie została sklasyfikowana na
1. miejscu w rankingu tygodnika „Wprost”, zdobywając „Złoty Indeks” w kategorii niepublicznych szkół niebiznesowych. Zajmując II miejsce w opublikowanym w maju 2008 r. rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy”, SWPS została zaliczona do czołówki najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

Wykładowcami Szkoły są m.in. profesorowie: Jerzy Bralczyk, Janusz Danecki, Andrzej Eliasz, Wiesław Godzic, Edward Nęcka, Zbigniew Pietrasiński, Grzegorz Sędek, Jan Strelau, Roch Sulima, Bogdan Wojciszke.

Częstymi gośćmi uczelni są wybitni naukowcy z zagranicy, np. profesorowie Elliot Aronson, Robert B. Cialdini, Michael W. Eysenck, Arie Kruglanski, Leonardo Morlino, Philip Zimbardo. Więcej informacji na www.swps.pl.

 

Źródło: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej


Wyróżnione