Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-03-18 „Dzień otwarty” i warsztaty dla maturzystów w SWPS

28 marca 2009 r. o godz. 11.00 w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (ul. Chodakowska 19/31) odbędzie się „Dzień otwarty” oraz bezpłatne warsztaty „Metody radzenia sobie ze stresem przed maturą”. Poprowadzi je psycholog SWPS, Małgorzata Ohme, oraz trener, Michał Pozdał.

 

Jak pokazują badania, stres związany ze zdawaniem egzaminu maturalnego jest jednym z najbardziej intensywnych i najbardziej zapamiętanych momentów w naszym życiu. Dlatego też – przez udzielenie praktycznych wskazówek – chcemy przygotować tegorocznych maturzystów do egzaminu maturalnego i nauczyć ich opanowywać napięcie i negatywne emocje z nim związane.

Warsztat zostanie poprowadzony metodami forum theatre oraz applied drama. Dzięki połączeniu obu metod możliwe jest angażowanie w działanie dużej grupy uczestników. Warsztat oparty będzie na historii podróżnika, który docierając do celu swojej podróży napotyka różnorodne przeszkody. Uczestnicy sami będą decydować, jakiego wyboru dokona bohater. Jednak każda strategia radzenia sobie z poszczególną przeciwnością będzie poddana dyskusji.

Prowadzący będą pełnili rolę „jokerów”, którzy wprowadzają uczestników w opowieść i zapraszają do interaktywnej zabawy/nauki. Podróż bohatera historii będzie symbolizowała przygotowywanie się do matury i radzenie sobie ze związanym z nią stresem. Warsztat będzie skoncentrowany głównie na korzystaniu z zasobów osobistych i społecznych w radzeniu sobie z tak dużym napięciem.

Podczas „Dnia otwartego” zaprezentowana zostanie także oferta dydaktyczna Uczelni, będzie można zwiedzić szkołę, porozmawiać ze studentami, którzy opowiedzą o studiach w SWPS: o wykładowcach, zajęciach i, co równie ważne, życiu studenckim.

Więcej informacji na www.swps.pl.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Drabik

katarzyna.drabik@swps.edu.pl

tel. 22 517 98 22

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

ul. Chodakowska 19/31

03-815 Warszawa

 

 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej powstała w 1996 r. Obecnie kształci ponad 11 tys. studentów na Wydziale Psychologii, Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydziale Filologicznym (w Warszawie), a także 2 wydziałach zamiejscowych (we Wrocławiu i w Sopocie). W ofercie dydaktycznej Uczelni znajduje się 12 kierunków studiów.

SWPS jest pierwszym i jedynym ośrodkiem studiów psychologicznych w Polsce, który otrzymał najwyższą ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: psychologia, kulturoznawstwo i socjologia oraz stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie psychologia.

SWPS jest laureatem wielu nagród i wyróżnień: m.in. 6-krotnie została sklasyfikowana na
1. miejscu w rankingu tygodnika „Wprost”, zdobywając „Złoty Indeks” w kategorii niepublicznych szkół niebiznesowych. Zajmując II miejsce w opublikowanym w maju 2008 r. rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy”, SWPS została zaliczona do czołówki najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

Wykładowcami Szkoły są m.in. profesorowie: Jerzy Bralczyk, Janusz Danecki, Andrzej Eliasz, Wiesław Godzic, Edward Nęcka, Zbigniew Pietrasiński, Grzegorz Sędek, Jan Strelau, Roch Sulima, Bogdan Wojciszke.

Częstymi gośćmi uczelni są wybitni naukowcy z zagranicy, np. profesorowie Elliot Aronson, Robert B. Cialdini, Michael W. Eysenck, Arie Kruglanski, Leonardo Morlino, Philip Zimbardo. Więcej informacji na www.swps.pl.

 

Źródło: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej


Wyróżnione