Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-03-18 Etyka i prawo w dziennikarstwie obywatelskim – konferencja w SWPS

20 marca 2009 r. w warszawskiej siedzibie SWPS (początek godz. 11.00) odbędzie się konferencja „Etyka i prawo w dziennikarstwie obywatelskim”. Organizują ją Stowarzyszenie Dziennikarzy Obywatelskich i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

Tematem przewodnim konferencji będą zasady etyki w dziennikarstwie obywatelskim oraz problematyka ewentualnych zapisów prawnych, odnoszących się do dziennikarstwa obywatelskiego (DO).

Obie kwestie wiążą się z zaawansowanymi pracami nad nowelizacją ustawy „Prawo prasowe”, ale też negatywnym zjawiskiem
w postaci coraz częstszych przypadków łamania prawa autorskiego w internecie (często w postaci zawłaszczania materiałów dziennikarzy obywatelskich).

 

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia: czy należy mówić o etyce w dziennikarstwie obywatelskim czy po prostu w dziennikarstwie; czy możliwe jest przestrzeganie praw autorskich w internecie: co zrobić, by to osiągnąć; jakie możliwości posiada dziennikarz obywatelski, którego prawa autorskie zostały naruszone; czy dziennikarstwo obywatelskie dojrzało do uregulowań prawnych; rola Stowarzyszenia Dziennikarzy Obywatelskich
w przestrzeganiu prawa autorskiego.

O tych zagadnieniach będą dyskutowali m.in.: prof. Wiesław Godzic (SWPS), prof. Maciej Mrozowski (UW, SWPS), mgr Piotr Waglowski (VaGla.pl Prawo i Internet), Aleksander Tarkowski (koordynator w projekcie Creative Commons Polska, członek zespołu doradców strategicznych premiera), Oliwia Piotrowska ( Dziennikarz obywatelski roku 2006).

Konferencja jest skierowana do studentów i wykładowców kierunków dziennikarskich. Więcej informacji: www.swps.pl.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Drabik

katarzyna.drabik@swps.edu.pl

tel. 22 517 98 22

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

ul. Chodakowska 19/31

03-815 Warszawa

 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej powstała w 1996 r. Obecnie kształci ponad 11 tys. studentów na Wydziale Psychologii, Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydziale Filologicznym (w Warszawie), a także 2 wydziałach zamiejscowych (we Wrocławiu i w Sopocie). W ofercie dydaktycznej Uczelni znajduje się 12 kierunków studiów.

SWPS jest pierwszym i jedynym ośrodkiem studiów psychologicznych w Polsce, który otrzymał najwyższą ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: psychologia, kulturoznawstwo i socjologia oraz stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie psychologia.

SWPS jest laureatem wielu nagród i wyróżnień: m.in. 6-krotnie została sklasyfikowana na
1. miejscu w rankingu tygodnika „Wprost”, zdobywając „Złoty Indeks” w kategorii niepublicznych szkół niebiznesowych. Zajmując II miejsce w opublikowanym w maju 2008 r. rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy”, SWPS została zaliczona do czołówki najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

Wykładowcami Szkoły są m.in. profesorowie: Jerzy Bralczyk, Janusz Danecki, Andrzej Eliasz, Wiesław Godzic, Edward Nęcka, Zbigniew Pietrasiński, Grzegorz Sędek, Jan Strelau, Roch Sulima, Bogdan Wojciszke.

Częstymi gośćmi uczelni są wybitni naukowcy z zagranicy, np. profesorowie Elliot Aronson, Robert B. Cialdini, Michael W. Eysenck, Arie Kruglanski, Leonardo Morlino, Philip Zimbardo. Więcej informacji na www.swps.pl.

 

Źródło: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej


Wyróżnione