Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-03-23 58 210 000 PLN dofinansowania dla Politechniki Koszalińskiej i Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu na unowocześnienie infrastruktury szkolnictwa wyższego

Departament Finansowania Szkół Wyższych uprzejmie informuje, iż w dniu 19 marca 2009 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania dla dwóch projektów z listy projektów kluczowych PO IiŚ, w wysokości:

1)    32 340 000,00 PLN dla Politechniki Koszalińskiej  Rozbudowa kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich,


2) 25 870 000,00 PLN  dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Rozbudowa Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK - utworzenie Centrum Optyki Kwantowej- zastosowania w naukach przyrodniczych i biomedycznych.

 

Ze wskazanymi Beneficjentami w najbliższym czasie zawarte zostaną przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (Instytucja Wdrażająca) umowy o dofinansowanie projektu.

Wsparcie w ramach XIII Priorytetu PO IŚ obejmuje kompleksowe projekty mające na celu rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej, naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką. Beneficjentami Priorytetu są szkoły wyższe, które oferują kształcenie na kierunkach priorytetowych.

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione