Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-04-15 Dodatkowe 210 mln złotych na infrastrukturę badawczą

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynegocjowało zwiększenie puli środków na rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym o ponad 210 mln zł w obecnej rundzie konkursowej. Decyzja ta pozwoli na specjalne finansowanie dodatkowych 7 projektów. Łącznie w tym konkursie sfinansowanych będzie 16 projektów na kwotę ponad 616 mln zł.

 

W 2009 roku rozpoczęła się alokacja środków w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, których łączna kwota – dzięki znacznemu przyspieszeniu i uproszczeniu procedur konkursowych - wynosi obecnie już ponad 3 mld złotych – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Tak ogromne, zwłaszcza w porównaniu ze środkami budżetowymi w poprzednich latach, strumienie finansowania przeznaczane są na rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym oraz na tworzenie wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. Dodatkowo na rozwój infrastruktury informatycznej przewidziana jest w I półroczu 2009 roku kwota ponad 600 mln zł. Liczymy więc, że uczelnie i jednostki naukowe dobrze wykorzystają tę szansę rozwoju własnej infrastruktury badawczej – podkreśla minister Barbara Kudrycka.

Obecne zwiększenie środków o 210 mln zł dotyczy I rundy działania 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, którego jednym z priorytetów jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce. W ramach finansowania oferowane jest wsparcie inwestycji w aparaturę naukowo – badawczą. Istotnym założeniem jest skoncentrowanie znaczącej kwoty na inwestycjach infrastrukturalnych w kilku lub maksymalnie kilkunastu dużych ośrodkach prowadzonych przez konsorcja naukowo - przemysłowe.

W najbliższym czasie nastąpią kolejne rozstrzygnięcia w dystrybucji środków na infrastrukturę badawczą. 4 maja zakończy się nabór wniosków na wsparcie ośrodków o wysokim potencjale badawczym (kwota konkursu: ponad 360 mln zł). Konkurs dotyczący wsparcia infrastruktury informatycznej (kwota konkursu: ponad 300 mln zł) zostanie zakończony 24 kwietnia br.

Łącznie do 2013 roku przewidywana kwota na rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym wynosi 691 423 530  euro, a na rozwój infrastruktury sfery B+R - 1 299 270 589 euro.


Lista projektów rekomendowanych do przyznania dofinansowania
- plik DOC.

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione