Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-05-11 Zaproszenie do składania wniosków projektowych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza polskie publiczne szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze oraz jednostki samorządu terytorialnego do składania wniosków projektowych z zakresu edukacji globalnej i rozwojowej skierowane do społeczeństwa polskiego w celu pogłębienia wiedzy na temat problemów rozwoju na świecie.

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione