Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-05-14 „Perspektywy rozwoju e-uczelni w kontekście globalnej informatyzacji”

Celem zorganizowanej pod patronatem MNiSW konferencji jest spotkanie specjalistów i praktyków zarządzania informatyką na uczelniach zainteresowanych wymianą doświadczeń w zakresie metod, narzędzi i systemów informatycznych oraz dokonanie przeglądu nowych technologii w kontekście możliwości ich zastosowania w środowisku akademickim.


Konferencja odbyła się w Gdańsku w dniach 14-15 maja 2009 r. Zorganizowała ją Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Więcej informacji na stronie http://www.krasp.org.pl/index.php?sect=invite.

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione