Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-05-08 Warto mieć wizję własnej kariery

Jak wybrać najlepsze studia MBA i na co należy zwracać uwagę?

Przy wyborze studiów MBA kandydaci powinni dążyć do tego, aby za poniesione nakłady (pieniężne w postaci czesnego oraz czasu poświęconego na studia) uzyskać najlepszą możliwie jakość. Podstawowe kryteria oceny jakości studiów MBA są następujące: • dojrzałość i reputacja instytucji prowadzącej/prowadzących dany program MBA; • wysokie wymagania merytoryczne od przyjmowanych kandydatów; • oferowana jakość kształcenia (zawartość merytoryczna programu studiów, stosowane metody i materiały dydaktyczne, kwalifikacje i doświadczenie wykładowców oraz stopień umiędzynarodowienia programu); • zintegrowane środowisko absolwentów danego programu.

W procesie dokonywania wyboru studiów MBA warto zatem dokonać analizy konkretnych programów w oparciu o powyższe kryteria jakościowe. Pożytecznym kryterium spełniania przez konkretne studia MBA wysokich standardów jakościowych jest posiadanie przez dany program i/lub uczelnię akredytacji uznanych instytucji akredytacyjnych o zasięgu międzynarodowym (np. AACSB International, EFMD) lub krajowych (Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM).

Studia podyplomowe czy studia MBA - na co się zdecydować?

Studia podyplomowe najczęściej dostarczają pewnej pogłębionej wiedzy, umiejętności czy kompetencji w stosunkowo wąsko zakreślonej specjalizacji. Myślę, że pomyślane są one dla osób, które takiej pogłębionej wiedzy potrzebują w związku z ich obecnym i/lub zamierzonym etapem kariery zawodowej, która ma przebiegać w określonej specjalności czy obszarze funkcjonalnym przedsiębiorstwa. Studia MBA mają za zadanie dostarczyć wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu wielu obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Powinny doskonalić u absolwentów umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji menedżerskich ze zrozumieniem i uwzględnieniem zarówno uwarunkowań wewnątrz organizacji (różne obszary funkcjonalne), jak i w jej otoczeniu. Wybór między studiami podyplomowymi a studiami MBA jest więc silnie uzależniony od wizji kariery zawodowej, jaką chce realizować kandydat. Studia MBA (szczególnie typu executive, a więc przeznaczone dla słuchaczy z pewną dozą doświadczenia zawodowego i menedżerskiego) będą zatem właściwszym wyborem dla osób, które mają aspiracje awansu na coraz wyższe szczeble zarządzania, na których kompetencje wyniesione ze studiów MBA są bardziej przydatne.

Czy polskie studia MBA odpowiadają polskim potrzebom rynkowym?

Uważam, że wiodące programy MBA dostępne w Polsce dobrze odpowiadają potrzebom rynku. Przydatność tych studiów jest najlepiej dokumentowana dotychczasowym popytem na nie oraz gotowością słuchaczy i/lub pracodawców do ponoszenia stosunkowo wysokich opłat za takie studia. O przydatności tej świadczy także popyt na absolwentów MBA, ich wynagrodzenia oraz kariery zawodowe.

 

Źródło: Gazeta Finansowa


Wyróżnione