Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-05-08 Wiedza jest najlepszą inwestycją w trudnych czasach

— Studia podyplomowe dla wielu osób są szansą na zdobycie całkowicie nowej wiedzy lub aktualizację już posiadanej - a więc dają możliwość stosunkowo szybkiego przekwalifikowania.

 

Jak się dostać?

Trwają zazwyczaj rok i odbywają się w trybie zaocznym - dla osób dorosłych to wygodna forma edukacji, niekolidująca nadmiernie z życiem zawodowym i osobistym. Rekrutacja na studia podyplomowe przebiega inaczej niż na studia dyplomowe. Nie chodzi tu o pokonanie innych kandydatów, ale raczej wykazanie sensu rozpoczęcia określonego kierunku studiów podyplomowych.

 

Kieruj się opinią

Dobra uczelnia to dobre studia i, co bardzo ważne, prestiżowy dyplom. Nie ma wątpliwości, że istnieje podział na lepsze i gorsze uczelnie. I tu należałoby przyjąć zasadę, że im lepsza i wyżej oceniana szkoła wyższa, tym lepsza oferta i jakość oferowanych usług. W zasadzie studia podyplomowe nie są kontrolowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak studia dyplomowe. Więc jeśli uczelnia cieszy się dobrą opinią, to powinniśmy mieć nadzieję, że prowadzone przez nią studia podyplomowe też mają swoją wartość.

 

Ideału nie ma

Podstawowe pytanie, które powinniśmy sobie postawić przy wyborze studiów podyplomowych powinno brzmieć: w jakim celu? Gdy znamy już na nie odpowiedź, przeanalizujmy program prowadzonych zajęć, jaką kadrą naukowo-dydaktyczną dysponuje uczelnia, jakie poniesiemy koszty i to jak szybko mogą się one nam zwrócić oraz oczywiście określmy przydatność tych studiów przy realizowaniu wyznaczonego celu i czy sobie poradzimy na nich. Zwróćmy uwagę, czy ma to być poszerzenie zdobytej już wiedzy, czy zdobycie zupełnie nowych umiejętności. Zasada, jaką powinniśmy się kierować, to rzetelna analiza podobnych ofert na różnych uczelniach. Pomocne mogą okazać się opinie na forach internetowych albo publikowane cyklicznie rankingi.

 

Nauka jest pewna

Ewentualny wpływ kryzysu światowego na rynek studiów podyplomowych może być widoczny dopiero przy najbliższej rekrutacji. Czas pokaże, czy rynek ucierpi w wyniku kryzysu, czy też ta forma kształcenia rozkwitnie na fali chęci podwyższenia swojej wartości na coraz trudniejszym, wymagającym i osłabionym rynku pracy. To właśnie w dobie kryzysu powinniśmy inwestować w wiedzę, gdy wszelkie inne formy inwestowania nie są pewne i bezpieczne. Chętnych chyba nie będzie mniej, natomiast wybór kierunku będzie zdecydowanie lepiej przemyślany.

 

Autorka jest specjalistą ds. Marketingu i Reklamy w Polsko-japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie ******* Izabela Kesselring, absolwentka Studium MBA Uniwersytet Szczeciński

Studia MBA, to czas wielkich zmian w moim życiu zawodowym. Podejmując decyzję o wzięciu udziału w kolejnej edycji studium, chciałam przede wszystkim podnieść swoje kwalifikacje i wartość na rynku pracy oraz zwiększyć możliwości awansu w instytucji, której byłam częścią. W związku z tym, iż wcześniej ukończyłam studia ekonomiczne, wiele osób odradzało mi kierunek o podobnym profilu, ale niepotrzebnie. Okazało się, że zarówno kadra prowadząca, jak i uczestnicy studium, to osoby z ogromnym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Dzięki temu zajęcia miały bardzo praktyczny charakter. Właściwie większość z nich to były „studia przypadku" z własnego doświadczenia, co miało ogromny wpływ na rytm, tempo zajęć i sposób przyswajania wiedzy. Nie miały one charakteru akademickich wykładów, tylko przyjęły formę żywej dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń. Uczestnicząc w Studium MBA, wzbogaciłam się nie tylko o wiedzę, ale również grono nowych przyjaciół i mogę śmiało powiedzieć, że zyskałam kilku mentorów zawodowych i życiowych.

 

Źródło: Gazeta Finansowa


Wyróżnione