Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-05-18 Poszerz swoje umiejętności

Chcesz skorzystać z bezpłatnych studiów podyplomowych? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Nic prostszego- skorzystaj z projektu „Profesjonalna kadra - studia podyplomowe przygotowujące do nauczania przedmiotów zawodowych". – Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i daje absolwentom wyższych uczelni, a także osobom z wyższym wykształceniem zatrudnionym w różnych branżach nie tylko szanse na zdobycie nowych kwalifikacji i uaktualnienia swojej wiedzy, ale również możliwość zmiany dotychczas wykonywanego zawodu- tłumaczy Teresa Rokosz, koordynator projektu Szkoły PROMAR-International.

 

Przede wszystkim praktyka

Na program studiów składają się wykłady specjalistyczne, konwersatoria, panele dyskusyjne oraz analizowanie i przetwarzanie danych. W ramach studiów będą omawiane przypadki z praktyki, które umożliwią słuchaczom zapoznanie się z praktycznym wykorzystaniem wiedzy teoretycznej, a także pozwolą wykształcić praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego przekazywania wiedzy. - Przedmiotem studiów będzie przygotowanie pedagogiczne aktywnych pracowników gospodarki i absolwentów do podjęcia pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych w różnych specjalnościach.

 

Większe umiejętności to szansa na ciekawy zawód

Beneficjentami są pracownicy różnych branż oraz absolwenci wyższych uczelni z województwa lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, a także małopolskiego- tłumaczy Teresa Rokosz. Osoby po ukończeniu studiów poszerzają swoje możliwości pracy, mianowicie pracując w swoim aktualnym zawodzie, mogą jednocześnie pracować jako nauczyciel i przekazywać zdobytą wiedzę. - Na podstawie otrzymanych dyplomów ukończenia niniejszych studiów, można dodatkowo pracować we wszystkich szkołach technicznych, policealnych itp. Współczesny rynek pracy to przede wszystkim konkretny zawód i umiejętność posługiwania się nowożytnym językiem obcym, np. angielskim.

 

Lepsze kwalifikacje

- Studia stwarzają ich uczestnikom unikatową możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w różnorodnych dziedzinach, niezbędnych współczesnej edukacji. Studia te zapewniają z jednej strony uporządkowanie wiedzy, co jest równie ważne jak zdobycie nowej. Z drugiej natomiast - dają możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami programu. Dzięki rozwiązywaniu licznych casów zapewniają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną- podkreśla Teresa Rokosz. Zagadnienia teoretyczne przekłada się na język praktyki, ucząc słuchaczy, jak rozwiązać dany problem, a nie tylko tego, co mówi na ten temat teoria. Nie uczy się podstaw, bo studenci już je mają - z założenia są to bowiem praktycy biznesu, którym studia mają pomóc usystematyzować wiedzę i wskazać najnowsze trendy obowiązujące w edukacji. Ukończenie studiów podyplomowych zapewnia szeroką wiedzę z zakresu poszczególnych zawodów, uzupełniając umiejętności nabyte wcześniej na uczelniach specjalistycznych, oraz gwarantuje zdobycie nowego, niezbędnego we współczesnej edukacji zawodu nauczyciela.

 

Źródło: Gazeta Krakowska


Wyróżnione