Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-05-22 Vademecum MBA

Osoby, które chcą zgłębiać tajniki działalności menedżerskiej przebierają w propozycjach różnych uczelni oferujących programy MBA. Aby dobrze wybrać kurs, trzeba jednak zapoznać się ze specyfiką tych studiów, żeby wiedzieć, czego od nich oczekiwać

Angielski - język wykładowy na większości kursów MBA realizowanych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Główną przyczyną popularności języka Szekspira przy nauczaniu tego typu jest to, że najbardziej prestiżowe programy MBA oferują uczelnie anglosaskie, z którymi z kolei współpracują wszystkie liczące się tu ośrodki kształcenia. To właśnie amerykańskie uniwersytety są kolebką MBA a koncerny z USA, mimo globalnego kryzysu, wciąż należą do najpotężniejszych firm świata i doceniają to, że pracownicy ich lokalnych firm ukończyli anglojęzyczne kursy menedżerskie. Dlatego około jednej czwartej oferowanych w Polsce programów studiów MBA jest realizowanych wyłącznie w języku angielskim. W przypadku pokaźnej ilości innych kursów tego typu, część zajęć odbywa się w tym języku. By dostać się na wiele spośród programów MBA, trzeba wykazać się znajomością angielskiego w stopniu zaawansowanym. Część uczelni postanowiła ułatwić życie kursantom i proponuje im tłumaczenie symultaniczne zajęć. Trzeba jednak zapłacić za nie zwykle koło 1 tys. zł. Certyfikaty - zaświadczenia o przestrzeganiu przez uczelnię określonych standardów nauczania na kursach MBA - tj. m. in.: programu wykładów, ilości zajęć, języka wykładowego, zasad przyjęć na kurs. Do najbardziej znanych akredytacji międzynarodowych przyznawanych programom MBA należą: AMBA, AACSB, EFMD oraz FIBAA.

Egzamin końcowy - przeprowadzany w różnych formach na poszczególnych uczelniach. Prawie nigdy nie ma formy tradycyjnej pracy dyplomowej - licencjackiej czy magisterskiej. Zamiast tego zawiera często różne elementy - esej, rozmowę, projekt. Często do egzaminu przystępuje się w parach lub trójkach, które otrzymują do wykonania konkretne zadanie z zakresu strategii biznesowej.

Executive MBA - rodzaj studiów MBA przeznaczony przede wszystkim dla wyższej kadry zarządzającej. Stojące na wyższym poziomie i zazwyczaj bardziej prestiżowe niż zwykłe MBA, skierowane są do osób posiadających już wiedzę i doświadczenie z zakresu kierowania przedsiębiorstwem. Dzięki temu nacisk może być położony na konkretne aspekty zarządzania (więcej pracy nad określonymi projektami). W Polsce programy typu Executive MBA oferuje 12 ośrodków. Jesienią ruszy nowa edycja min. w Wyższej Szkole Zarządzania - Polish Open University w Nowym Sączu i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Nierzadko jednym z wymogów przyjęcia na takie studia jest przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. Francuski -język, w którym mogą się odbywać zajęcia na kursach MBA, choć zdarza się to bardzo rzadko w naszej części Europy. Program realizowany w tym języku proponuje w Polsce Uniwersytet Łódzki. Zwieńczeniem zajęć w ramach tego kursu jest 12-tygodniowy staż we francuskich firmach.

GMAT - najpopularniejszy na świecie egzamin wstępny na studia MBA. Jego celem jest przede wszystkim sprawdzenie predyspozycji kandydata do zarządzania przedsiębiorstwem, a więc i do studiów MBA Przeprowadzany przy użyciu komputera, Graduate Management Admission Test składa się z dwóch esejów, testu językowego i testu matematycznego. Prawa do jego przeprowadzania ma amerykański ośrodek Graduate Management Admission Council. Większość polskich szkół biznesu, najwyraźniej nie chcąc ograniczać liczby klientów, nie wymaga zdanego GMAT jako warunku przyjęcia na studia. Wśród żądających go uczelni jest m.in. Krakowska Szkoła Biznesu.

Język - czyli kod komunikacyjny, w którym są prowadzone zajęcia na kursach MBA. Większość programów oferowanych w Polsce jest prowadzona w całości lub częściowo w obcym języku. Daje to wiele korzyści - od zapoznania się z profesjonalnym słownictwem używanym przez menedżerów wielkich zachodnich korporacji, poprzez możliwość przeczytania w oryginale ciekawej literatury branżowej, po poznanie specyfiki prowadzenia biznesu w innych krajach.

Korporacyjne MBA - studia MBA prowadzone przez ośrodek naukowy pod kątem potrzeb konkretnej firmy. Ta ostatnia wykłada większe środki, w zamian za co wykładowcy opracowują program zajęć dostosowany do jej oczekiwań oraz specyfiki branży i dostępny jedynie dla jej pracowników. Oznacza to również pewne zawężenie horyzontów edukacyjnych.

MBA - terminu tego używa się zarówno dla określenia wszystkich programów z zakresu podyplomowych studiów menedżerskich, jak i w węższym znaczeniu - w odniesieniu do tych programów Master of Business Administration, które skierowane są do młodszej kadry menedżerskiej często bez wykształcenia ekonomicznego i mają profil bardziej ogólny niż Executive MBA

MBA Portal - być może najlepsze w Polsce źródło wiedzy o programach MBA dla osób zastanawiających się nad podjęciem takich studiów. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.mbaportal.pl zawiera informacje o wszystkich funkcjonujących w naszym kraju programach, a także wiele wskazówek i porad dla kandydatów. Można z niego dowiedzieć się między innymi, kiedy w danej szkole zaczyna się najbliższy kurs, ile trzeba za niego zapłacić i co umieszczono w programie.

Nostryfikacja - formalne uznanie otrzymanego za granicą dyplomu MBA za równoważny ze świadectwem ukończenia polskich studiów podyplomowych przez powołane do tego organa. W przypadku gdy Polska ma z danym krajem umowę o wzajemnym uznawaniu wykształcenia, nostryfikacja jest automatyczna. Do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej wystąpić można w tym wypadku o odpowiednie poświadczenie. W przypadku ukończenia studiów MBA w kraju, z którym Polska nie ma takiej umowy, nostryfikację przeprowadza się przez kuratorium oświaty i którąś z polskich uczelni. Niemiecki -jeden z języków wykładowych na kursach MBA w Polsce. Zajęcia prowadzone w języku Goethego i Schillera oferuje poznańska Akademia Ekonomiczna. Program obejmuje m.in. studia na niemieckiej uczelni i staż w firmie z RFN.

Opłaty - sprowadzają się przede wszystkim do czesnego, które w zależności od szkoły i programu mocno się waha. Jego wysokość szkoły wyznaczają w złotych, euro lub dolarach. W niektórych miastach w kraju programy MBA dostępne są już od około 20 000 zł za całość studiów (np. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim czy w - nieco droższej - Dolnośląskiej Szkole Wyższej). Nie brakuje jednak i uczelni, które żądają nawet 70 000 zł (zazwyczaj idzie to w parze z dłuższym i bardziej bogatym tokiem studiów oraz większą ilością zajęć w językach obcych). Do rekordzistów należy warszawska Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, gdzie na dwuletni program American MBA należy wyłożyć 24 500 euro. W większości przypadków do czesnego dodać należy opłaty rekrutacyjne oraz inne koszty, na przykład związane z zakupem materiałów dydaktycznych. Ze względu na wysokość opłat, wśród polskich studentów MBA dominują osoby, których studia opłacane są przez pracodawcę. Renoma - dobra opinia, która sprawia, że klienci wybierają kurs MBA na danej uczelni, jak również dobra rekomendacja dla absolwenta prestiżowego kursu. Część polskich szkół wyższych prowadzi „kursy typu MBA", podczas których nie są przestrzegane ustalone na Zachodzie standardy realizacji programów tego typu. Dyplom takiej uczelni raczej nie zaimponuje pracodawcy. Co innego dyplom znanego ośrodka naukowego, w którym pracują dobrzy wykładowcy, a zasady przyjęcia na kurs są odpowiednio surowe.

Rosyjski - język, w którym prowadzone są niektóre kursy MBA. Zajęcia tego typu proponuje warszawska Akademia Leona Koźmińskiego.

Tryb studiów - tak jak w przypadku większości innych studiów podyplomowych - może być dzienny lub zaoczny. Pogodzenie pracy zawodowej z zajęciami nie jest zadaniem łatwym, więc ten pierwszy cieszy się pewną popularnością. Jednak znaczna większość programów oferowanych przez polskie szkoły odbywa się w trybie zaocznym, często w co drugi lub co trzeci weekend.

Współpraca międzynarodowa - czyli droga do realizacji przez uczelnię dobrego programu MBA. Liczące się polskie ośrodki kształcenia oferują studentom uzyskanie w wyniku kursu MBA dyplomu zagranicznej uczelni. Dodatkowym magnesem przyciągającym kursantów jest zwykle możliwość stażu w obcym ośrodku naukowym bądź w zagranicznych spółkach. Czasem oferowane są również gościnne wykłady profesorów amerykańskich czy zachodnioeuropejskich uniwersytetów. Należy jednak pamiętać, że w większości przypadków zagraniczni partnerzy naszych uczelni ograniczają się do ustalenia określonych zasad nauczania.

Zarobki - czyli główna motywacja większości ludzi do kształcenia się na kursach MBA. Oczekują, że dyplom uzyskany za ukończenie programu tego typu otworzy im drogę awansu zawodowego i polepszy ich sytuację materialną. I oczekiwania te w wielu przypadkach się sprawdzają. Absolwenci stu najbardziej prestiżowych kursów MBA na początku zeszłego roku zarabiali średnio 120 tys. USD w USA, a w Europie Zachodniej 125 tys. USD. Między 2004 r. a 2008 r. przeciętne ich wynagrodzenie wzrosło o około 40 proc. W USA koszt studiów MBA (zazwyczaj o wiele droższych niż w Polsce) zwraca się ich absolwentowi średnio po 3-4 latach. Badania dotyczące „opłacalności" kursów MBA w Polsce nie są na razie znane.

 

Źródło: Parkiet Dodatek

 


Wyróżnione