Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-05-22 Szybko rosną wymagania

Organizowane w Polsce coraz liczniejsze studia MBA nie mają uregulowanego statusu prawnego, w rezultacie czego prowadzone są w różnych postaciach, a ich jakość jest bardzo zróżnicowana. Z wyborem uczelni czy programu studiów jest tak samo, jak z wyborem każdego innego produktu. Trzeba przede wszystkim dobrze się rozeznać w rynku ofert, aby odróżnić prawdziwy program MBA od programu „typu" MBA, oraz zdecydować, który program zapewni najwyższy ROI. Najbardziej rozpoznawalnym dowodem wiarygodności programu oraz wysokiej jakości kształcenia jest dyplom, w dużej mierze decydujący o wartości studiów MBA. Najbardziej prestiżowe są dyplomy nadawane przez renomowane uczelnie zagraniczne, potwierdzone miejscem w najważniejszych rankingach międzynarodowych lub akredytacją prestiżowych organizacji, jak np. AACSB lub EOUIS. Akredytacja to swojego rodzaju gwarancja 150 programów akademickich. Polska uczelnia w takim przypadku pośredniczy w wydawaniu dyplomu, niekiedy dodając do niego własny dyplom studiów podyplomowych. Nie deprecjonując dyplomów MBA wydawanych przez uczelnie nieposiadające akredytacji, można jednak stwierdzić, że brak takiej rozpoznawalnej gwarancji najwyższych standardów kształcenia stanowi nie tylko zagrożenie dla reputacji i wiarygodności tytułów MBA uzyskiwanych w Polsce, ale również, a może i przede wszystkim, zagraża jakości kształcenia. Konkurencja na rynku pracy sprawia, że szybko wzrastają wymagania stawiane kandydatom na stanowiska menedżerskie. Zdobycie prestiżowego dyplomu MBA, chociaż nie jest gwarancją kariery menedżerskiej, coraz częściej stanowi bardzo istotny atrybut ułatwiający lub przyspieszający taką karierę. Realizowany na Uniwersytecie Łódzkim przy ścisłej współpracy z renomowanymi uczelniami amerykańskimi program MBA stwarza właśnie taką szansę. W Stanach Zjednoczonych w okresie załamania gospodarczego uczelnie odnotowują znaczny wzrost liczby studentów, szczególnie na kierunkach zawodowych. Jest powszechną praktyką, że pracownicy wykorzystują okres recesji na podnoszenie kwalifikacji, co pozwala im uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku pracy i zaopatrzyć się w kwalifikacje niezbędne firmom przy wchodzeniu w nowy cykl życia gospodarczego. Czy w Polsce tendencja ta jest już również zauważalna? Na bazie naszych doświadczeń możemy stwierdzić, że zainteresowanie prowadzonym przez PAM Center przy UŁ Polsko-Amerykańskim Programem Studiów Executive MBA jest większe niż w poprzednich latach.

 

Źródło: Parkiet Dodatek


Wyróżnione