Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-05-29 Co to za dyplom

Robisz za granicą program MBA? W Polsce twój dyplom nie będzie uznawany za dyplom ukończenia studiów magisterskich czy podyplomowych.

 

Decydując się na MBA za granicą, nie uzyskasz automatycznie prawa do posługiwania się tytułem magistra. Jak zaznacza Jakub Leszczyński, szef MBA Portal, trzeba odróżniać podyplomowe programy Master of Business Administration od magisterskich studiów z zarządzania, które noszą, w tłumaczeniu, tę samą nazwę.

 

— Certyfikat ukończenia studiów magisterskich na amerykańskiej uczelni może po nostryfikacji zostać uznany za porównywalny z dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, czyli magisterskich, w Polsce—tłumaczy ekspert.

 

Oddzielne traktowanie

Czy dyplomy studiów biznesowych z innych krajów też są nostryfikowane? Najlepiej studiować w państwach, z którymi Polska ma umowy o uznawaniu równoważności wykształcenia i tytułu. Ich lista jest na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM, www.buwiwm.edu.pl).

 

— Ogólne zasady są proste, ale każdy przypadek jest rozpatrywany przez biuro indywidualnie — podkreśla Jakub Leszczyński.

 

Równoważność zagranicznego dyplomu ukończenia studiów można poświadczyć — w dodatku bezpłatnie — zarówno w formie nieimiennej, jak i imiennej opinii. W tym pierwszym przypadku ostateczną decyzję wydaje BUWiWM. Wystarczy dostarczyć kopię dyplomu, wykaz ocen i podanie. Cała operacja zajmuje z reguły najwyżej do dwóch tygodni.

 

Natomiast zaświadczenie imienne wystawia Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN). Aby je uzyskać, trzeba w BUWiWM złożyć tłumaczenie dyplomu i wypisu ocen dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego (oryginał i kopia), dwie kopie dyplomu i wykazu ocen. Na miejscu należy wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia i przedstawić do wglądu oryginał dyplomu i wypisu ocen. Na poświadczenie z MEN czeka się zwykle do czterech tygodni —jest przesyłane pod wskazany przez nas adres listem poleconym.

 

Indywidualne procedury

A jeśli magisterskie studia z zarządzania zrobiliśmy w kraju, z którym Polska nie ma dwustronnej umowy? Wówczas stosuje się rozporządzenie o nostryfikacji świadectw.

 

— Najpierw przedstawiamy świadectwo w kuratorium oświaty. Następnie wybieramy uczelnię, która przeprowadzi proces. Uczelnia musi prowadzić dany kierunek studiów i móc nadawać stopień naukowy doktora—wyjaśnia Jakub Leszczyński.

 

Każda uczelnia sama ustala proces nostryfikacji. Zazwyczaj porównuje program studiów zagranicznych z własnym programem.

 

Sprawa Skrzypka

Jak zagmatwane są sprawy związane z dyplomem MBA, pokazuje proces o pomówienie, który Sławomir Skrzypek, prezes NBP, wytoczył prof. Janowi Winieckiemu. Ekonomista zarzucił szefowi banku centralnego, że nie ma kompetencji do kierowania tą instytucją. Chodziło o wątpliwości, jakie budzi nostryfikacja w Szkole Głównej Handlowej dyplomu uzyskanego przez Skrzypka na amerykańskiej uczelni. Winiecki podawał w wątpliwość zasadność legitymowania się przez prezesa NBP tytułami magistra nauk ekonomicznych SGH i Business Management Uniwersytetu Georgetown.

 

Źródło: Puls Biznesu


Wyróżnione