Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-06-06 II Gala Nauki i Biznesu

II Gala Nauki i Biznesu organizowana przez Urząd Miasta Lublin oraz Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” odbędzie się 6 czerwca br. w Lublinie. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbary Kudryckiej.


Ważnym punktem Gali będzie dyskusja „Nauka dla Gospodarki” - Kondycja szkolnictwa wyższego wobec wyzwań współczesnej gospodarki”. Organizatorom zależy, by Lublin stał się ośrodkiem dialogu na temat sytuacji szkolnictwa wyższego w obliczu potrzeb biznesu. Lubelskie przedsięwzięcie jest doskonałą okazją do spotkania przedstawicieli nauki oraz sektora gospodarczego i poszukiwania efektywnej płaszczyzny współpracy. Debatę poprowadzi Janina Paradowska, a w gronie zaproszonych panelistów znaleźli się: Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP LEWIATAN, Michał Boni, minister w Kancelarii Premiera RP, Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Rybiński, Ernst & Young i Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich.

Podczas Gali zostanie również wręczona Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublina dla przedsiębiorców, których osiągnięcia miały największy wpływ na rozwój gospodarczy miasta.

 

 

Źródło: www.fnauka.gov.pl


Wyróżnione