Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-06-19 Podyplomowy róg obfitości

Uczelnie stale poszerzają ofertę. Od nowego roku akademickiego proponują wiele nowych kierunków. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prowadzi nabór na pierwszą edycję podyplomowych studiów: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw (7500 zł), Zarządzanie reputacją firmy (7800 zł) Zarządzanie sprzedażą (8500 zł) oraz Relacje inwestorskie i komunikacja finansowa (6900 zł).

Z kolei Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej ma w nowej ofercie Psychologię marketingu (6400 zł), Employer Branding — atrakcyjność marki pracodawcy (7400 zł), Public Relations (6400 zł) oraz Psychologiczne podstawy budowania marki (5500 zł).

—W kryzysie także dla firm szczególnie ważne jest umacnianie swojej pozycji poprzez sprawny marketing, rozpoznawalność marki i pozyskanie do współpracy najlepszych pracowników. Nowe kierunki wzbogacają więc dotychczasową ofertę studiów podnoszących kompetencje, na które zapotrzebowanie powinno rosnąć — uważa Zuzanna Smoleńska, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego SWPS. Program psychologii marketingu obejmuje m.in. zachowania konsumenckie, marketing polityczny, znak towarowy i jego ochronę, psychologię rynków finansowych, elementy psychologii w zastosowaniach rynkowych, negocjacje w marketingu. Studium PR jest prowadzone we współpracy z agencją PR ComPress w dwóch wersach językowych: polskiej i angielskiej. Employer branding jest realizowany we współpracy z konsultantami.

Great Place to Work Institute Polska ma program dostosowany do potrzeb menedżerów i praktyków HRM, a także przyszłych specjalistów działów kadr. Z kolei psychologiczne podstawy budowania marki to studia adresowane głównie do absolwentów zainteresowanych pracą w działach marketingu, sprzedaży, komunikacji korporacyjnej, PR oraz komunikacji wewnętrznej w ramach HR.

 

O psach i kapitale

Również Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie uruchamia nowe studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania: e-Biznes: poprawa efektywności organizacji przy wykorzystaniu technologii IT (4600 zł), Facility Management — zarządzanie budynkiem (4900 zł), Zarządzanie projektami NGV (Natural Gas Vehicles) (5300 zł), a także MBA (17 050 dolarów). — Uczelnia o tak silnej pozycji jak nasza musi nieustannie monitorować popyt na kierunki nauczania. Dzięki dobrym kontaktom ze światem biznesu wiemy, że kandydatów na te studia nie zabraknie, a poszerzanie oferty edukacyjnej o nowoczesne modele zarządzania, MBA czy e-Biznes to doskonała propozycja dla odbiorców indywidualnych i prestiżowych firm — uważa Bartosz Dembiński, rzecznik prasowy AGH. Warszawska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oferuje 59 kierunków studiów podyplomowych — to o 10 więcej niż w poprzednim roku akademickim. Nowościami są m.in.: Pielęgnacja i żywienie zwierząt towarzyszących, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (3 tys. zł), Zarządzanie i organizacja produkcji (4,5 tys. zł), Analiza rynku kapitałowego i propedeutyka prognozowania (5,8 tys. zł). Ciekawą propozycją na biznesowych studiach podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim (UŁ) są Innowacje w marketingu i finansach międzynarodowych. Przykładowe przedmioty: międzynarodowy podział pracy w czasach globalizacji, nowe techniki zawierania międzynarodowych transakcji gospodarczych, innowacje w rozliczeniach międzynarodowych, ubezpieczenia w handlu międzynarodowym, a nawet... etykieta w biznesie międzynarodowym. Na nowy kierunek — Prawna obsługa przedsiębiorców uczelnia zdecydowała się, jak wyjaśnia jej rzecznik Tomasz Boruszczak, w wyniku obserwacji obrotu gospodarczego. Okazuje się, że oprócz osób po aplikacjach prawniczych, firmy zatrudniają też absolwentów prawa, od których wymagają nie tylko wiedzy prawniczej, ale także umiejętności praktycznych z opracowywania dokumentów i korespondencji w bieżącej obsłudze. Koszt tego studium to 3800 zł. Inna nowość na UŁ to Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw (na Wydziale Zarządzania).

 

Studia także dla firm

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w nowym roku akademickim proponuje aż 16 nowych kierunków: Finanse i bankowość, Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności Unii Europejskiej, Handel zagraniczny, Menedżer środowiska, Menedżer produktu, Podstawy zarządzania organizacjami, Public relations, Skuteczny menedżer nowoczesnej firmy, Ubezpieczenia i prawo medyczne w zarządzaniu ochroną zdrowia (Białystok, Wrocław), Zarządzanie apteką (Białystok, Wrocław), Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia (Białystok, Wrocław), Zarządzanie i marketing, Zarządzanie marką i komunikacja marketingowa. Natomiast Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu prowadzi nabór na pierwsze edycje: Psychologii w biznesie (4300 zł), Zarządzania opakowaniem (4500 zł) oraz Zarządzania przedsiębiorstwem usługowym (4800 zł).

— Studia podyplomowe z jednej strony umożliwiają doskonalenie ekonomistów, a z drugiej — pozwalają zdobyć dodatkowe kwalifikacje osobom, które skończyły inne kierunki. Oprócz oferty otwartej dla wszystkich, którzy chcą się dokształcać, nasza uczelnia może prowadzić także studia podyplomowe zamknięte, organizowane na zlecenie przedsiębiorstw, instytucji i stowarzyszeń lub wybranych kręgów osób — informuje Marta Schmidt z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Źródło: Puls Biznesu


Wyróżnione