Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-06-17 Kolejna edycja programu TEAM rozstrzygnięta

Fundacja ogłosiła wyniki III edycji programu TEAM*, którego celem jest umożliwienie młodym uczonym prowadzenie najbardziej oryginalnych projektów badawczych realizowanych w Polsce w dziedzinach bio, info, techno.
Ośmiu najlepszym naukowcom spośród 57 kandydatów biorących udział w tej edycji konkursu została przyznana łączna kwota 16,5 mln złotych na utworzenie i rozwój zespołów badawczych,  w których pracę znajdzie ponad  60 młodych uczonych.

Informujemy jednocześnie, że do 30 września br. Fundacja będzie prowadzić otwarty nabór do czwartej edycji programu Team. Uczeni zainteresowani udziałem w konkursie i utworzeniem własnego zespołu badawczego mają szansę na pozyskanie 2 mln złotych na samodzielne badania. 

Laureaci

*Program TEAM jest realizowany w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Źródło: www.fnp.org.pl


Wyróżnione