Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-06-22 Nowy program dla doktorantów z Wielkopolski

Projekt NAUKA, KTÓRA LUBI BIZNES - program wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce skierowany jest wyłącznie do środowiska naukowego, tj. pracowników naukowych jednostek badawczych, pracowników naukowych i naukowo- dydaktycznych uczelni oraz słuchaczy studiów doktoranckich pracujących lub zameldowanych na terenie województwa Wielkopolskiego. Celem projektu jest przybliżenie kadry akademickiej gospodarce poprzez przekazanie im wiedzy - jak szukać pomysłu na biznes i stworzyć na jego podstawie profesjonalną ofertę biznesową.


W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia w postaci Treningu Liderów Przedsiębiorczości, w trakcie których trzyosobowe zespoły będą budowały wirtualne przedsięwzięcia biznesowe. Poszczególni uczestnicy zdobędą w ten sposób wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/out, a najlepszy zespół zostanie Liderem Przedsiębiorczości i otrzyma nagrodę 9000 PLN.


Dodatkowo dla trzech osób wyłonionych w ramach Treningu Liderów Przedsiębiorczości zostaną zorganizowane prestiżowe staże w przedsiębiorstwach odpowiadających obszarom badawczym prowadzonych przez nich prac naukowych.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie mogą zgłaszać za pomocą formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie www.naukalubibiznes.pl. Zgłoszenia należy przesyłać do
22 czerwca 2009r. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej www.naukalubibiznes.pl lub pod numerem telefonu 515 229 794.


Projekt NAUKA, KTÓRA LUBI BIZNES jest realizowany przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

 

Informacja od:

Ewa Soroka

Koordynator ds. wdrażania projektu


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Źródło: www.krd.org.pl


Wyróżnione