Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-06-21 „Kobiety w nauce. Czy kariera naukowa jest dla kobiet?”

„Kobiety w nauce. Czy kariera naukowa jest dla kobiet?” – dyskusję pod takim tytułem prowadziła w ramach Kongresu Kobiet Polskich w Warszawie prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.


Dyskusje, spotkania, koncert Kory i Hyde Park z atrakcjami - to wszystko czekało na uczestniczki Kongresu Kobiet Polskich, który odbył się w dniach 20-21 czerwca 2009 r. w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie. Zaproszone były wszystkie Polki - przedstawicielki wszystkich zawodów, w każdym wieku i z każdego zakątka kraju czy globu.

Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na fakt, że wkład kobiet w życie społeczne Polski, choć istotny, rzadko jest dostrzegany i doceniany. Kongres był okazją do podsumowania 20 lat transformacji ustrojowej, a także sposobnością do przyjrzenia się oraz przedyskutowania najpilniejszych problemów i potrzeb polskich kobiet. Wśród poruszanych tematów były dyskutowane zjawiska stereotypów społecznych, roli kobiet w mediach i kulturze, ich obecności w polityce, sporcie oraz nauce. Na to ostatnie zagadnienie zwrócił szczególną uwagę Parlament Europejski, wydając w 2008 r. rezolucję, w której podkreślił, jak ważne dla samodzielności społecznej i rozwoju osobistego pań jest dobre wykształcenie. Dostrzegają to młode kobiety, które stanowią większość wśród polskich studentów i coraz więcej z nich wybiera karierę naukową, choć trudniej im niż mężczyznom pokonywać kolejne jej stopnie.

O tym zjawisku oraz wielu innych można było podyskutować w czasie panelu „Kobiety w nauce. Czy kariera naukowa jest dla kobiet?”, który prowadziła prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Była to również okazja do przedstawienia rozwiązań prawnych przygotowywanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ich celem jest wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w osiąganiu kolejnych szczebli kariery zawodowej związanej z nauką i szkolnictwem wyższym.

Kongres Kobiet Polskich zakończył się zebraniem postulatów i przekazaniem ich władzom politycznym naszego kraju.

Program Kongresu - plik PDF

"Czy kariera naukowa jest dla kobiet?" - prezentacja prof. Haliny Rusek - plik PDF

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione