Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-07-02 Nowe międzynarodowe studia doktoranckie - II edycja programu MPD

Fundacja ogłosiła wyniki II edycji programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD)*, którego celem jest podniesienie poziomu badań naukowych realizowanych w Polsce przez młodych naukowców w okresie przygotowywania przez nich prac doktorskich oraz zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich jednostek badawczych.

Sześciu najlepszym konsorcjom prowadzącym wspólne projekty doktoranckie i reprezentowanym przez polskich naukowców została przyznana łączna kwota blisko 31,5  mln złotych. W konkursie wzięły udział 22 konsorcja.
Informujemy jednocześnie, że do 31 października br. Fundacja będzie prowadzić otwarty nabór do trzeciej edycji programu MPD.

Laureaci

*Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie  jest realizowany w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Źródło: www.fnp.org.pl


Wyróżnione