Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-07-10 "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach" - piąta edycja konkursu dla młodych naukowców

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie" po raz piąty ogłasza konkurs na artykuł popularnonaukowy pod hasłem „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach". Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka.

W konkursie mogą wziąć udział młodzi uczeni, pracownicy naukowi szkół wyższych i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35 roku życia

Artykuły konkursowe powinny popularyzować własne badania naukowe uczestników lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs należy przesłać 3 egzemplarze opatrzonego godłem tekstu w języku polskim, o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami). Do pracy można dołączyć fotografie i rysunki obrazujące badania. Należy również dodać zaklejoną kopertę oznaczoną godłem i zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub studiów doktoranckich, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail) i krótką notę o przebiegu pracy naukowej.

Artykuły (z dopiskiem „Konkurs") prosimy przesyłać pod adresem redakcji do 15 listopada 2009 r. - decyduje data stempla pocztowego. Prace będzie oceniać jury, w którym zasiądą uczeni i popularyzatorzy nauki.

Rozstrzygnięcie konkursu w styczniu 2010 r.

Laureat I nagrody otrzyma:

1.     Nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł, ufundowaną przez firmę Carl Zaiss sp. z o.o.

2.     Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz udział w kursie "Data mining - kurs podstawowy" prowadzonym z wykorzystaniem programu STATISTICA Data Miner (o wartości 1445 zł) lub w dowolnym wybranym kursie prowadzonym przez firmę StatSoft Polska.

3.     Oprogramowanie SAS Learning Edition 4.1 lub JMP Academic (do wyboru), ufundowane przez firmę SAS.

4.     Mapamap Pocket PC - oprogramowanie do nawigacji GPS przeznaczone do urządzeń Pocket PC, ufundowane przez polską firmę Imagis SA.

Laureat II nagrody otrzyma:

1.     Możliwość udziału w kursie "Data mining - kurs podstawowy" prowadzonym z wykorzystaniem programu STATISTICA Data Miner (o wartości 1445 zł) lub w dowolnym wybranym kursie prowadzonym przez firmę StatSoft Polska.

2.     Oprogramowanie SAS Learning Edition 4.1 lub JMP Academic - do wyboru, ufundowane przez firmę SAS.

3.     Mapamap Pocket PC - oprogramowanie do nawigacji GPS przeznaczone do urządzeń Pocket PC, ufundowane przez firmę Imagis.

Laureat III nagrody otrzyma:

1.     Oprogramowanie SAS Learning Edition 4.1 lub JMP Academic - do wyboru, ufundowane przez firmę SAS.

2.     Mapamap Pocket PC - oprogramowanie do nawigacji GPS przeznaczone do urządzeń Pocket PC, ufundowane przez firmę Imagis.

Wyróżnienia:

Organizatorzy przewidują cztery wyróżnienia. Laureat każdego z nich otrzyma:

1.     Mapamap Pocket PC - oprogramowanie do nawigacji GPS, ufundowane przez firmę Imagis.

2.     Książki ufundowane przez firmę SAS Publishing.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają książki z serii Monografie FNP ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz roczną prenumeratę „Forum Akademickiego".

Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim".

Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

Szczegółowe informacje: Grzegorz Filip, tel.:  (0-81) 5240255,  528082223.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej www.forumakad.pl.

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione