Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-07-24 Studia i szkolenia zamiast bezrobocia

Ministerstwo Pracy przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów nauki, składek na ubezpieczenia społeczne oraz stypendiów. Nowe przepisy są uzupełnieniem tzw. ustawy antykryzysowej. Zgodnie z ustawą antykryzysową, która czeka na podpis prezydenta, przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych otrzyma 80 proc. kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych podjętych przez pracowników w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Wsparcie dla jednego pracownika nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Oprócz pieniędzy na podnoszenie kwalifikacji fundusz opłaci stypendia pracowników, którzy zdecydowali się na szkolenie lub studia podyplomowe. Środki na stypendium wraz z dofinansowaniem części składek na ubezpieczenie społeczne zostaną przekazane pracodawcom. Aby uzyskać pieniądze, pracodawca będzie składał u właściwego miejscowo starosty wniosek o zawarcie umowy o dofinansowanie kosztów szkoleń lub studiów podyplomowych. We wniosku będzie musiał wskazać liczbę osób skierowanych na studia lub szkolenia, kalkulację kosztów nauki, o których zwrot się ubiega. Trzeba także pamiętać, że zgodnie z ustawą antykryzysową kierunek studiów musi zostać uzasadniony obecnymi lub przyszłymi potrzebami pracodawcy. Do wniosku trzeba będzie dołączyć kilka załączników, między innymi zaświadczenie potwierdzające, że przedsiębiorca starający się o wsparcie funduszu spełnia wyznaczone przez ustawodawcę kryteria uznania za pozostającego w przejściowych trudnościach finansowych. Zaświadczenie takie będą wydawać różne organy w zależności od rodzaju firmy, np. dla przedsiębiorstw państwowych będzie to minister skarbu, a dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw - marszałek województwa. Ponadto pracodawca będzie zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający utworzenie w zakładzie funduszu szkoleniowego. Starosta ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku i poinformowanie pracodawcy o rezultacie. Jeśli wniosek nie jest kompletny, starosta wyznaczy dodatkowe siedem dni na uzupełnienie brakujących dokumentów czy informacji.

 

Źródło: Rzeczpospolita


Wyróżnione