Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-07-31 Rozpoczynamy nabór wniosków do IV edycji programu TEAM

31 lipca Fundacja rozpoczyna nabór wniosków do kolejnej edycji programu TEAM*. O udział w nim mogą starać się liderzy zespołów naukowych (pracujących w obszarach tematycznych Bio, Info, Techno), którzy zamierzają zatrudnić w swych zespołach młodych uczonych: studentów (po ukończeniu 3 roku studiów), doktorantów lub młodych doktorów (do 4 lat po uzyskaniu stopnia naukowego).

Finansowaniu w ramach programu podlegają imienne stypendia naukowe dla członków zespołu oraz grant badawczy, którego ostateczna kwota uzależniona jest od liczby młodych naukowców pracujących w zespole.
Aby zgłosić się do konkursu należy wypełnić wniosek elektroniczny oraz przesłać go w wydrukowanej wersji  (wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami) tradycyjną pocztą na adres Fundacji. Zapraszamy zainteresowanych naukowców do udziału w konkursie.

Dokumentacja konkursowa


Wnioski można składać do 30 września 2009 r.


*Program TEAM  jest realizowany w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Źródło: www.fnp.org.pl


Wyróżnione