Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-07-29 Zapraszamy do udziału w III edycji programu MPD

Zachęcamy konsorcja naukowe złożone z co najmniej jednej instytucji polskiej i co najmniej jednej zagranicznej, prowadzących wspólnie projekty doktoranckie, do aplikowania w III edycji programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD)*. Wnioskodawcą i koordynatorem zgłaszanego do konkursu projektu może być jedynie jednostka polska.

Wyłonione  w konkursie konsorcja uzyskają finansowanie imiennych stypendiów naukowych dla doktorantów (3 500 zł miesięcznie w kraju i do 5000 zł w trakcie stażu za granicą) oraz grantów badawczych dla doktorantów w wysokości do 35 000 zł rocznie na osobę.

Aby zgłosić się do konkursu należy wypełnić wniosek elektroniczny oraz przesłać go w wydrukowanej wersji  (wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami) tradycyjną pocztą na adres Fundacji.
Dokumentacja konkursowa

Wnioski można składać do 31 października 2009 r.


*Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie  jest realizowany w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Źródło: www.fnp.org.pl


Wyróżnione