Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-09-01 Zapraszamy do udziału w IV edycji programu Ventures

W ramach programu VENTURES finansowane są innowacyjne projekty ze wszystkich dziedzin nauki, których wyniki mogą znaleźć zastosowanie w gospodarce. Do udziału w programie zachęcamy doktorantów, absolwentów (zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych) i studentów przygotowujących prace magisterskie.

Finansowanie w programie VENTURES obejmuje imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu  (w wysokości odpowiednio: dla studenta - 1 500 zł, dla absolwenta - 1 500 zł, dla doktoranta - 3 000 zł miesięcznie)  oraz grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 000 zł/rok.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową i formularzem zgłoszeniowym dostępnymi na podstronie programu Ventures.


Po zarejestrowaniu i wypełnieniu wniosku w systemie elektronicznym kandydaci proszeni są o przesłanie lub dostarczenie wniosku do Biura FNP, ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa, do 31 października br.

Pobierz dokumentację konkursową


*Program Ventures jest realizowany w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Źródło: www.fnp.org.pl


Wyróżnione