Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-10-05 Stypendia za wyniki w sporcie

Istnieje możliwość wystąpienia o stypendium za wyniki w sporcie dla doktorantów z Własnego Fuduszu Stypendialnego Rektora ds. Studenckich. By ubiegać się o takie stypendium należy złożyć podanie do Prorektora ds. Studenckich i załączyć do niego opinię o wynikach w sporcie kierownika AZS i opinię Rady Doktorantów. Dodatkowo podanie powinno być parafowane przez Dziekana wydziału z którego pochodzi doktorant.

 

Źródło:www.doktoranci.pw.edu.pl


Wyróżnione