Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-10-09 Nasi stypendyści wśród laureatów konkursu "Polityki"

Serdecznie gratulujemy laureatom tegorocznego konkursu stypendialnego „Zostańcie z nami!” organizowanego przez „Politykę”. Wśród młodych naukowców wyróżnionych przez tygodnik tradycyjnie już znalazła się duża grupa stypendystów FNP. Ponad połowa (10 osób) spośród 16 tegorocznych stypendystów „Polityki” to także laureaci różnych programów stypendialnych FNP – programów START (stypendia krajowe dla młodych uczonych), POWROTY/HOMING (subsydia dla naukowców powracających do Polski) i stypendiów konferencyjnych.

Wyróżnieni przez „Politykę” badacze, będący naszymi stypendystami to: Aleksandra Cisłak z Instytutu Psychologii PAN i SWPS, Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego, Marcin Magdziarz z Instytutu Matematyki i Informatyki PWr, Anna Matysiak z Instytutu Statystyki i Demografii SGH, Agnieszka Łoboda z Wydziału Biochemii i Biofizyki UJ, Jakub Momro z Wydziału Polonistyki UJ, Izabela Szczerbal z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Jakub Szymanik z Uniwersytetu Warszawskiego, Lucjan Wyrwicz z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Wojciech Załuski z Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Ciesząc się z kolejnego sukcesu naszych stypendystów, gratulujemy wszystkim laureatom.

 

Źródło:www.fnp.org.pl


Wyróżnione