Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-10-07 Stypendia KOLUMB i HOMING wręczone

Fundacja wręczyła stypendia laureatom 20. edycji programu KOLUMB (stypendia na zagraniczne staże podoktorskie w najlepszych ośrodkach badawczych na świecie) i 4. edycji programu POWROTY/HOMING (subsydia umożliwiające młodym naukowcom powroty z długoterminowych pobytów za granicą do pracy w kraju). W uroczystości, która odbyła się 6 października w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, obok laureatów, ich rodzin i przyjaciół, wzięli udział przedstawiciele władz i instytucji naukowych.

Prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji, podkreślił wagę obydwu kierunków migracji młodych naukowców, które wspiera FNP – niezbędnych dla rozwoju młodych badaczy wyjazdów za granicę oraz ich powrotów do pracy w kraju, po zdobyciu doświadczeń w pracy w międzynarodowych zespołach. Stwarzanie dla nich dobrych warunków pracy w polskich instytucjach jest warunkiem przeciwdziałania  tzw. drenażowi mózgów.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej 18 września prof. Barbary Skargi, która przekazała Fundacji 100 tys. zł darowizny (pochodzących z odszkodowania za 10 lat spędzonych w sowieckich łagrach), przeznaczając te  pieniądze na zwiększenie wysokości stypendiów w programie POWROTY/HOMING (prof. Żylicz o geście prof. Skargi).

Klub Stypendystów Zagranicznych FNP wręczył też Nagrodę im. Artura Rojszczaka dla młodego uczonego wyróżniającego się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami i umiejętnością przekraczania granic swojej specjalizacji naukowej. Jej laureatem został w tym roku dr Błażej Błażejowski, paleontolog i geolog (więcej o tegorocznej nagrodzie).

Spotkanie wyjeżdżających i powracających naukowców było też okazją do przedstawienia raportu z badania karier stypendystów programów KOLUMB i HOMING z lat ubiegłych, jaki na zlecenie Fundacji opracowała dr Izabela Wagner. O wnioskach raportu dyskutowali zaproszeni paneliści: prof. Tadeusz Luty (b. rektor Politechniki Wrocławskiej, Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich), dr Natalia Letki z Instytutu Socjologii UW (stypendystka programu FNP HOMING oraz laureatka grantu European Research Council), dr Piotr Garstecki z Instytutu Chemii Fizycznej PAN (laureat programów FNP KOLUMB, HOMING oraz TEAM) i dr Sebastian Maćkowski z Instytutu Fizyki UMK (laureat programu FNP WELCOME).
Obszerniejsze materiały z dyskusji zamieścimy wkrótce.

 

Źródło:www.fnp.org.pl


Wyróżnione