Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-10-08 Szczuka o równości płci

Akademię Gender otwiera WSG. Wykładać będą znane feministki - m.in. Kazimiera Szczuka i Beata Maciejewska

 

Akademia Gender - Zarządzanie Różnorodnością to nowe studium podyplomowe, które w sposób nowatorski łączyć ma wiedzę konieczną do zrozumienia polityki równości płci z jej zastosowaniem w konkretnym obszarze, np. zarządzaniu w przedsiębiorstwach. - Zarządzanie różnorodnością odpowiada na wyzwania współczesnej gospodarki - mówi Karol Zamojski, wykładowca uczelni. - Chodzi m.in. o to, by punkt widzenia kobiety był również brany pod uwagę w praktyce zarządzania firmą, nowych inwestycjach, planowaniu budżetu, czy tworzeniu projektów unijnych. Taka praktyka jest powszechna na Zachodzie i wymagana przez Unię Europejską. W Polsce jednak wciąż raczkuje. W Akademii Gender wykładać będą znane feministki, a wśród nich m.in. Beata Maciejewska, Kazimiera Szczuka i Katarzyna Gębarowska. Opowiedzą m.in. o stereotypach płciowych, historii feminizmu, równości płci i wyrównywaniu szans pomiędzy płciami Pierwsze zajęcia ruszą na przełomie listopada i grudnia. Są kierowane w szczególności do pracowników administracji publicznej, polityków, trenerów i szkoleniowców, menedżerów, ale nie tylko. - Chodzi również o to, by pokazać pracownikom firm, jakie mają prawa i jak mogą je egzekwować - wyjaśnia Zamojski. - Na przykład czego powinna oczekiwać od swojej firmy matka małego dziecka i jak ma o tym rozmawiać ze swoim szefem. Żenujące jest to, że musi w ogóle z nim o tym rozmawiać. Na razie jednak te sprawy dla niewielu szefów są w Polsce oczywiste. Większość kobiet jest w pracy dyskryminowana, czego dowodzą badania, o których też opowiemy. Idea Gender Studies zrodziła się w latach 70. jako akademicki efekt działań drugiej fali feminizmu. Analiza przez nie podejmowana dotyczy m.in. kulturowych i społecznych procesów konstruowania norm męskości i kobiecości. Tradycja takich studiów w Polsce jest krótka. Studia podyplomowe w tej dziedzinie na razie prowadzą tylko niektóre - największe - ośrodki naukowe w Polsce, takie jak Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Warszawski, czy Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

**** KAROL ZAMOJSKI -Chcemy pokazać pracownikom, jakie mają prawa i jak mogą je egzekwować. Na przykład czego powinna oczekiwać od swojej firmy matka małego dziecka i jak ma o tym rozmawiać ze swoim szefem.

 

 

Źródło: Gazeta Wyborcza


Wyróżnione