Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-10-11 Debaty na rzecz mobilności

Już 19 października br. rusza ogólnopolska kampania społeczna na rzecz mobilności organizowana przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” – Erasmus (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), która jest odpowiedzialna za koordynację programu Erasmus w Polsce. Patronat nad kampanią objęło również KRD.
W ciągu niecałych dwóch miesięcy w sześciu polskich miastach odbędą się debaty, podczas których przedstawiciele Narodowej Agencji i zaproszeni eksperci będą dyskutować ze studentami na temat jakości wymian studenckich prowadzonych obecnie przez polskie uczelnie wyższe, omawiać istniejące problemy i szukać dla nich rozwiązań. Jednym z głównych zagadnień poruszanych na tych spotkaniach będą prawa i obowiązki studentów oraz uczelni wynikające z udziału w programie Erasmus.

Polska jest na wysokim, piątym miejscu pod względem liczby studentów wysyłanych corocznie na stypendia Erasmusa za granicę. Wysoka pozycja w europejskich statystykach nie gwarantuje jednak, że wymiana studencka zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Wyjazd na studia do innego kraju Unii Europejskiej stwarza studentom możliwość rozwoju naukowego, społecznego i osobistego: daje dostęp do nowej wiedzy i narzędzi naukowych, pozwala poznać inny system nauczania, poszerza horyzonty, dla wielu stanowi też „trampolinę” do przyszłej kariery zawodowej. Z kolei dla uczelni sprawna realizacja mobilności może stanowić podstawę wzrostu jej popularności i prestiżu, również na arenie międzynarodowej.

Przeszkodą w osiąganiu tych obopólnych korzyści są często trudności z zaliczeniem okresu studiów odbytego przez studenta za granicą. Na ten aspekt wymiany wpływ mają zarówno uczelnie, jak i studenci. Dlatego właśnie pragniemy zaprosić obie strony do udziału w debatach, które będą okazją do wielostronnego dialogu na temat korzyści z wymiany międzynarodowej, ale także na temat problemów związanych z jej skuteczną realizacją i sposobów ich rozwiązywania.

W trakcie debat organizowanych w różnych miastach Polski będziemy chcieli przekonać uczestników, że naszym wspólnym celem jest kształcenie młodych polskich specjalistów, którzy będą umieli odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości zarówno pod względem naukowym, zawodowym, jak i społecznym. Chcemy uzmysłowić zainteresowanym, że wszystkie strony zaangażowane w wymianę powinny brać odpowiedzialność za swoją rolę i razem dążyć do podnoszenia jakości mobilności. Zależy nam, by studenci byli bardziej świadomi swoich praw i obowiązków i lepiej doceniali wagę umiejętności, jakie można uzyskać dzięki realizacji części studiów w innym kraju, oraz by uczelnie zdawały sobie sprawę, jak wielkie znaczenie w dzisiejszych czasach ma uelastycznianie programów kształcenia i dostosowywały do tego swoją politykę.

Serdecznie zapraszamy do udziału w debatach!

Kampania odbywać się będzie pod patronatem pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej, Przewodniczącej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Katarzyny Chałasińskiej – Macukow, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich prof. Waldemara Tłokińskiego, Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów Piotra Kozy oraz Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Bartłomieja Banaszaka.


Harmonogram debat:

Warszawa 19 października,

Collegium Civitas Poznań 4 listopada,

Uniwersytet Medyczny Kraków 16 listopada,

Uniwersytet Rolniczy Katowice 17 listopada,

Uniwersytet Śląski Wrocław 25 listopada,

Uniwersytet Przyrodniczy Łódź 26 listopada,

Uniwersytet Łódzki

 

Źródło: www.krd.org.pl


Wyróżnione