Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-10-16 MBA czy kwalifikacje CIMA - wybór pracodawcy

Rozmowa z Andrew Hardingiem, dyrektorem CIMA

W tym roku przypada 90. rocznica powstania CIMA. Czy mógłby Pan przedstawić, krótko historię istnienia Instytutu?

Mimo gwałtownych zmian jakie nastąpiły na świecie w ciągu ostatnich 90 lat, CIMA odgrywa dziś tak samo ważną rolę jak przed laty. Wynika to z faktu, iż jego podstawowym zadaniem jest kształcenie młodych ludzi na przyszłych liderów biznesu. Jednak międzynarodowy profil instytutu zmienił się w dużym stopniu. W1919 r. CIMA miała zaledwie 37 członków, z których wszyscy byli Brytyjczykami. Obecnie Instytut zrzesza 171 tysięcy członków i studentów z 165 krajów.

 

Jak opisałby Pan misję i wartości CIMA w wymiarze globalnym?

Celem Instytutu CIMA jest stworzenie naszym studentom szans na pełną sukcesów i trwałą karierę w międzynarodowym biznesie. Realizując własny potencjał członkowie CIMA tworzą przedsiębiorstwa, generują wzrost i budują światowe gospodarki.

 

Proszę opisać, jaką rolę na rynku globalnym odgrywa zarządzanie finansami?

Inne kwalifikacje finansowe przeznaczone są dla pracowników firm rachunkowych i koncentrują się na kwestiach dotyczących audytu zewnętrznego i podatków. CIMA natomiast przygotowuje do kariery w biznesie, pozwalając im nabyć umiejętności konieczne do tworzenia strategii, zarządzania ryzykiem i podejmowania kluczowych decyzji. Członkowie i słuchacze CIMA piastują ważne stanowiska w firmach. Korzystając ze swojej wiedzy, przyczyniają się do poprawienia wyników i rentowności przedsiębiorstwa. Tworzą stabilnie działające przedsiębiorstwa, które gwarantują stały i zrównoważony rozwój swojego najbliższego otoczenia.

 

Co wyróżnia kwalifikację zawodową CIMA? Jak wypada ona na de innych kwalifikacji z zakresu finansów?

W niezależnych badaniach przeprowadzonych przez jedną z wiodących uczelni menadżerskich w Wielkiej Brytanii zestawiono program zajęć i egzaminy CIMA z tymi oferowanymi przez osiem innych czołowych organizacji zajmujących się rachunkowością. Okazało się, że program CIMA jest bogatszy, jeśli chodzi o strategie biznesowe i finansowe. Nasz sylabus został opracowany w taki sposób, aby przekazać słuchaczom pełną wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, dzięki czemu mogą oni realizować się w wielu obszarach działalności organizacji zarówno tych z sektora publicznego jak i prywatnego. Członkowie CIMA są liderami biznesu posiadającymi przygotowanie finansowe.

 

Czy osobie, która zaliczyła program zajęć oferowany przez CIMA potrzebny jest dyplom MBA?

Ostatnie badania CIMA przeprowadzone wśród 4,5 tysiąca przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej ujawniły, że zawodowe kwalifikacje finansowe CIMA były szczególnie pożądane podczas rekrutacji specjalistów ds. finansów. Z badań wynika również, że niniejszą wagę przywiązywano do podyplomowych studiów biznesowych takich jak MBA.

 

Co różni kwalifikację CIMA od kwalifikacji MBA?

Studia MBA koncentrują się na ogólnych umiejętnościach biznesowych. CIMA łączy pogłębione rozumienie zarządzania finansami i zarządzania strategicznego konieczne w procesie kierowania firmą z rozległą wiedzą na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa. To właśnie takiego przygotowania wymaga się od specjalistów ds. rachunkowości zarządczej, czyli kluczowych dla funkcjonowania organizacji pracowników, którzy mogą przyczynić się do wzrostu jej wydajności. Posiadają oni bowiem umiejętności pozwalające na odczytywanie finansowych i niefinansowych danych w sposób, który przekłada się na korzyści dla firmy odczuwalne w dłuższej perspektywie.

 

Dlaczego pracodawcy cenią sobie kwalifikacje CIMA?

CIMA oferuje swoim słuchaczom w różnych częściach świata unikalny program szkoleń odpowiadający wszędzie tym samym wysokim standardom. Oznacza to, że pracodawcy zawsze mogą polegać na jakości zdobytych kwalifikacji. Sylabus CIMA jest weryfikowany co 4-5 lat, dzięki czemu zawsze wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom biznesu. Członkowie CIMA na bieżąco śledzą najnowsze osiągnięcia w interesujących ich dziedzinach biznesu. Dzięki temu orientują się w kwestii najnowszych uregulowań i koncepcji biznesowych, co zwiększa wydajność przedsiębiorstw. Ważnym elementem systemu edukacji i rozwoju zawodowego CIMA są zasady etyczne. Członkowie CIMA pozostają wierni zasadom nie patrząc na doraźne korzyści. To niezwykle ważne dla firm, zwłaszcza w kontekście niedawnych skandali korporacyjnych.

 

Kim są członkowie i studenci CIMA? Czy kwalifikacje CIMA otwierają drzwi umożliwiając dalszy rozwój kariery? Kwalifikacje CIMA są dostępne dla wszystkich. Nie zaprzeczamy, że sylabus i egzaminy nie należą do łatwych. Ale jesteśmy dumni z tego, że członkami CIMA są światowej klasy specjaliści ds. rachunkowości zarządczej. Pomimo załamania gospodarczego, w wielu częściach świata brakuje wykwalifikowanych finansistów, tak więc teraz, bardziej niż kiedykolwiek, rynek pracy stoi przed członkami CIMA otworem.

 

Czy zaliczanie poszczególnych kursów CIMA przekłada się na wyższe zarobki? W jaki sposób mierzona jest ta zależność?

Na początku bieżącego roku przeprowadziliśmy ankietę wśród ponad 2 tysięcy słuchaczy CIMA na całym świecie. Wyniki wskazują wyraźnie, że słuchacze w miarę kontynuowania nauki w CIMA, odnoszą coraz większe korzyści materialne. Dla przykładu, w strefie euro średnia pensja zasadnicza wzrasta z 44 837,00 € na pierwszym etapie kwalifikacji zawodowej do 57 821,00 € na ostatnim poziomie, równoznacznym ze zdobyciem dyplomu CIMA. Na każdym poziomie, CIMA nadaje biznesowi sens.

 

Źródło: Gazeta Finansowa

 


Wyróżnione